Pagina opties

Groter

TOZO 4, verkorte aanvraag

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Ontving u tot en met maart een Tozo 3-uitkering?

  De mogelijkheid bestaat om de Tozo 4-uitkering aansluitend op de Tozo 3 te ontvangen. Met ingang van 1 april 2021 kunt u een (verkorte) aanvraag indienen voor een Tozo 4-uitkering vanaf 1 april 2021. Vanaf 1 mei 2021 kan een Tozo-uitkering voor levensonderhoud met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met de aanvraagmaand min 1 maand. Dus als u bijvoorbeeld op 15 mei 2021 een aanvraag indient kan de uitkering met ingang van 1 april worden toegekend.

  Het is mogelijk om tot 1 juli 2021 een uitkering voor levensonderhoud te ontvangen maar de uitkering kan ook voor een kortere periode worden aangevraagd. Uiteraard kan de uitkering te allen tijde stop worden gezet omdat er bijvoorbeeld weer voldoende inkomsten uit de onderneming of als zelfstandige worden gegenereerd.

  Verkorte aanvraag Tozo 4

 • Hoe werkt het?

  Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

  U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering.

  In principe moet u een geheel nieuwe aanvraag indienen. Dit hoeft niet als het korter dan 3 maanden is geleden dat u een uitkering op grond van de Tozo 3 heeft ontvangen.  Dan hoeft u niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg wel dat u dit formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging. Is het langer dan 3 maanden geleden dat een uitkering heeft ontvangen dan zult u een geheel nieuwe aanvraag moeten indienen.

  Partnerinkomenstoets blijft van kracht

  De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 4 uitgevoerd als een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wordt aangevraagd. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan net als bij Tozo 3 geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 4-uitkering voor levensonderhoud.

  Uitkering tot 1 juli 2021

  De Tozo 4 uitkering loopt tot 1 juli 2021. Daarna blijft het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de zelfstandige ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor zelfstandige ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

  Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

  Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 4 dient de aanvrager een inschatting van de inkomsten (en die van de partner) voor de aankomende maanden te geven. Het is voorstelbaar dat de zelfstandige de inkomsten voor de betreffende maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan dient de zelfstandige de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op de uitkering moeten worden doorgeven aan de gemeente.

  Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

  De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of de juiste uitkering is verstrekt.
  Blijkt bij controle dat de zelfstandige teveel heeft ontvangen? Dan moet het teveel ontvangen bedrag terug worden betaald. Heeft de zelfstandige te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer er met opzet onjuiste gegevens zijn verstrekt, moet de gemeente een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

  Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

  Met ingang van 1 januari 2021 wordt aan een volgende fase binnen de Tozo gewerkt.  In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Wilt u een gesprek met iemand over wat u het beste kunt doen met uw onderneming, stuur dan een e-mail met uw persoonlijke en bedrijfsgegevens naar herorientatiezzp@westerkwartier.nl. Dan wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: