Pagina opties

Groter

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Tweede steunpakket voor zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft een vervolg gekregen. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afliep, is met vier maanden verlengd tot eind september.

  Als u gebruik maakte van de Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen. Voor een verlengde aanvraag kunt u gebruik maken aanvraagformulier Verlenging Tozo.

  Aanvragen verlenging Tozo (Tozo 2)

  Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Maak daarvoor gebruik van het aanvraagformulier Aanvraag Tozo 2

  Aanvragen Tozo 2

  Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 30 september 2020 aanvragen als u staat ingeschreven bij de gemeente Westerkwartier. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni.

  Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 2’

  Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets;
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

  Partnerinkomentoets

  Het belangrijkste verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 was dat niet het geval.

  De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

  Wanneer krijgt u de ondersteuning?

  Als u het aanvraagformulier (verlenging Tozo of aanvraag Tozo 2) volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. Wij gaan uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

  Worden uw gegevens gecontroleerd?

  Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen we controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
  Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen wij nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, kunnen wij u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

  Sociaal minimun
  Gezinssituatie Norm                 
  Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd € 1.052,32
  Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar € 259,78
  Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21, jonger dan AOW-leeftijd € 1.503,31
  Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 1.011,44

  Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen

  € 1.312,10
  Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
  Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56
  Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22

  Maximale periode toekenning Tozo 2

  De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maanden augustus en september. Er wordt geen Tozo 2 uitkering verstrekt na 30 september 2020. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

  (Aanvullende) lening Tozo 2

  Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een (aanvullende) lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

  Aanvragen (aanvullende) geldlening ten behoeve van bedrijfskapitaal TOZO

  Waarom verlenging

  Staatssecretaris Tamara van Ark:

  ‘Heel veel zelfstandig ondernemers hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis een beroep gedaan op de Tozo. Zij zijn vaak acuut in de financiële problemen gekomen omdat het werk stilviel. De regeling ondersteunt hen als het inkomen onder een minimumniveau is gekomen en vergroot de kans om het bedrijf voort te zetten. Gemeenten hebben veel werk verzet om deze zelfstandigen in nood zo snel mogelijk te ondersteunen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen naar verwachting meer zelfstandigen de komende periode weer opstarten. Voor andere ondernemers geldt dit nog niet. Daarom verlengt het kabinet nu de maatregelen voor zelfstandigen die niet kunnen terugvallen op andere inkomsten. Zo komt de ondersteuning terecht waar deze nodig is.’

 • Misschien bent u op zoek naar: