Pagina opties

Groter

Taxatieverslag

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan een taxatieverslag opvragen. Nadat u de beschikking heeft ontvangen, kunt u het taxatieverslag van uw woning downloaden via MijnOverheid. Na inloggen vindt u het taxatieverslag onder "Persoonlijke gegevens --> Wonen. Het taxatieverslag kan ook opgevraagd worden door een mailtje te sturen aan: WOZ@westerkwartier.nl

  Bedrijven kunnen het taxatieverslag ook opvragen door een mailtje te sturen aan: WOZ@Westerkwartier.nl

  Indien het niet mogelijk is om het taxatieverslag digitaal op te vragen kunt u hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de gemeente Westerkwartier via 14 0594. Het verslag wordt dan per post aan u toegezonden.

  Dit taxatieverslag is eenvoudiger dan het taxatierapport dat u van een makelaar of taxateur kent. Het betreft een bondige opsomming van de onderdelen van de onroerende zaak. In het taxatieverslag worden onder andere de navolgende waardebepalende onderdelen (objectkenmerken) vermeld:

  • de kadastrale gegevens;
  • de oppervlakte dan wel de inhoud van de onroerende zaak;
  • de aanwezigheid van eventuele bijgebouwen; 
  • mogelijke bijzondere kenmerken, zoals achterstallig onderhoud;
  • de voor de taxatie gebruikte onderbouwende verkopen.

  Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen gebeurt dit door de vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen.
  Bij niet-woningen (bedrijven, kantoren, kerken, scholen, etc.) gebeurt dit door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren).

 • Misschien bent u op zoek naar: