Pagina opties

Groter

Subsidies algemeen

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over onze dienstverlening

  Op dit ogenblik zijn alleen locaties Zuidhorn ( route ) en Leek ( route ) open op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur. Kom alleen langs als het noodzakelijk is, bij voorkeur alleen en maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak.

  Als u langs wilt langskomen voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunt u online een afspraak maken. Voor andere afspraken blijft het nodig dat u telefonisch (14 0594) een afspraak maakt, zodat we maatwerk kunnen leveren.

 • Wat is het?

  Inwoners, verenigingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, welzijn of leefbaarheid. De aanvragen moeten  voldoen aan de algemene voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 .

 • Hoe werkt het?

  • Vraag een incidentele subsidie tijdig, minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit, aan.
  • Structurele subsidies vraagt u aan vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
  • Afhankelijk van de gevraagde subsidie  moet u onder andere een activiteitenplan, begroting en dekkingsplan met de aanvraag meesturen. Eventueel kunnen aanvullende stukken worden gevraagd.
  • De gemeente beslist op een aanvraag om een incidentele subsidie binnen 6 weken nadat de aanvraag (mits volledig) is ingediend.
  • De gemeente beslist op een aanvraag voor een structurele subsidie uiterlijk 31 december in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
  • Over de ontvangen subsidie dient soms verantwoording te worden afgelegd.

  Stuur uw aanvraag digitaal naar subsidies@westerkwartier.nl of per post naar: Gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek.

  In de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 kunt u de onder andere de voorwaarden en bepalingen nalezen.

  Contact

  Voor vragen en nadere informatie kunt u terecht bij de gemeente Westerkwartier.