Pagina opties

Groter

Subsidie sport, cultuur, welzijn en leefbaarheid

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Inwoners, verenigingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, welzijn of leefbaarheid. De aanvragen moeten  voldoen aan de algemene voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 en aan voorwaarden uit de Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021

  Het is mogelijk om subsidies in de categorieën Sport, Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid online aan te vragen

  Subsidieaanvraag opstarten

 • Hoe werkt het?

  • Vraag een incidentele subsidie tijdig, minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit, aan.
  • Structurele subsidies vraagt u aan vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
  • Afhankelijk van de gevraagde subsidie  moet u onder andere een activiteitenplan, begroting en dekkingsplan met de aanvraag meesturen. Eventueel kunnen aanvullende stukken worden gevraagd.
  • De gemeente beslist op een aanvraag om een incidentele subsidie binnen 6 weken nadat de aanvraag (mits volledig) is ingediend.
  • De gemeente beslist op een aanvraag voor een structurele subsidie uiterlijk 31 december in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
  • Over de ontvangen subsidie dient soms verantwoording te worden afgelegd.
 • Wat moet ik doen?

  Subsidie aanvragen?

  Via deze pagina kunt u digitaal een subsidie aanvragen voor een activiteit of evenement. Bij uw aanvraag voegt u een activiteitenplan en een begroting/dekkingsplan toe. 

  Een activiteitenplan en begroting/dekkingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  Activiteitenplan

  • Een beschrijving van de activiteit(en).
  • De doelgroep(en) voor wie u de activiteit(en) organiseert.
  • De manier waarop u de doelgroep(en) benadert en/of bekendheid geeft aan de activiteit(en).
  • De doelen en resultaten die u met uw activiteit(en) nastreeft, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.
  • De betekenis/meerwaarde van uw activiteit(en) voor de gemeente Westerkwartier en de inwoners.
  • De organisaties of instellingen waarmee u samenwerkt bij het verrichten van de activiteit(en). Denk hierbij aan maatschappelijke organisaties zoals sport, onderwijs, welzijn en vrijwilligers, culturele organisaties of ondernemers in het Westerkwartier

  Begroting

  • Uitgaven die direct gekoppeld zijn aan de activiteit(en).
  • (Andere subsidies, bijdragen uit fondsen, sponsorgelden, entreegelden, contributies, overige deelnemersbijdragen, eigen middelen en andere inkomsten enz.)

  Online aanvragen

  Het is mogelijk om subsidie in de categorieën Sport, Cultuur, Welzijn of Leefbaarheid online aan te vragen.

  DigiD of eHerkenning

  U kunt uw aanvraag indienen met behulp van uw DigiD inlogcode, uw aanvraag wordt dan door met persoonlijke digitale ID ondertekend.

  Heeft uw vereniging, organisatie of stichting eHerkenning? Dan kunt u uw aanvraag ook met behulp van eHerkenning indienen. Meer informatie over eHerkenning.

  Voorwaarden en bepalingen subsidie

  In de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 kunt u onder andere de voorwaarden en bepalingen nalezen. In  de Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021 leest u de nadere regels.

  Contact

  Voor vragen en nadere informatie kunt u terecht bij de gemeente Westerkwartier.

 • Misschien bent u op zoek naar: