Pagina opties

Groter

Rioolverstopping

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool op zijn eigen terrein inclusief het  op de erfgrens gelegen ontstoppingsstuk of ontstoppingsputje (ontstoppingspunt).

  Voor storingen aan rioolgemalen en IBA’s lees het hoofdstuk “Woont u in het buitengebied”.

  Ter voorkoming van rioolverstoppingen verwijzen wij u naar bijlage 2 van deze informatie  waarin u kunt lezen wat er wel en niet geloosd mag worden op het riool.

 • Wat moet ik doen?

  Stap 1

  Onderzoek locatie verstopping:

  Wanneer uw riool niet meer afvoert dient u eerst te onderzoeken of de verstopping zich in uw eigen riool bevindt of in het gedeelte waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Hiervoor dient u het ontstoppingspunt open te maken.
  Er vindt in principe geen vergoeding plaats van de graafkosten.

  Locatie ontstoppingspunt:

  Normaal gesproken staan op de (bouw)tekening van de woning maten vermeld waarmee de locatie van het ontstoppingspunt te vinden is. Deze ligt gemiddeld ca. 80 cm. onder het maaiveld. Er wordt vanuit gegaan dat de perceeleigenaar over deze tekening beschikt. Mocht de perceeleigenaar onverhoopt niet over deze tekening beschikken dan bestaat er een kans dat er informatie aanwezig is bij de gemeente. U kunt daar naar informeren.

  Stap 2

  Staat er ter hoogte van het ontstoppingspunt geen of weinig water in de rioolbuis dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt dan zelf de verstopping (laten) verhelpen. Deze kosten zijn geheel voor uw rekening.

  Stap 3

  Indien het ontstoppingspunt vol water staat dan dient u de gemeente te bellen telefoonnummer 14 0594. Buiten werktijd wordt u doorverbonden met de dienstdoende calamiteitencoördinator van de gemeente.

  Stap 4

  De gemeente lost vervolgens de verstopping op. In het geval dat u een aannemer heeft ingeschakeld om het ontstoppingspunt vrij te graven komt de gemeente u tegemoet in de graafkosten tot een maximum van € 100,=.
  Verstoppingen in het gemeenteriool die zonder overleg met de gemeente door derden (in opdracht van u) worden opgelost worden niet vergoed.
  Mocht blijken dat de oorzaak van de verstopping te wijten is aan onzorgvuldig handelen van de veroorzaker dan worden de kosten van de ontstopping op de perceeleigenaar verhaald (zie ook bijlage 2).

  Woont u in het buitengebied?

  Drukriolering

  Woont u in het buitengebied en u loost  uw afvalwater via een (huis)rioolgemaaltje en heeft u een probleem met de afvoer dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0594. Voor het overige kunt u het stappenplan op de vorige pagina gebruiken.

  Individuele behandeling Afvalwater(installatie) IBA

  Woont u in het buitengebied en bent u aangesloten op een IBA en heeft u een probleem met de afvoer dan moet u contact opnemen met het desbetreffende waterschap. Mocht blijken dat het probleem is ontstaan door een defect
  aan de IBA dan lost het waterschap dit op. Voor het overige geldt hetzelfde als bovenstaand rondom rioolverstoppingen zoals benoemd onder de stappen 1 t/m 4. Uitzondering hierop is de situatie waarbij u zelf eigenaar bent van de IBA en/of septictank; dan dient u het probleem zelf op te lossen.

  Bij storingen aan de IBA belt u met het waterschap:

  Voor meer informatie zie de website’s van de waterschappen:

 • Openbare documenten