Pagina opties

Groter

Rioolheffing

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  U betaalt mee voor de aanleg en het onderhoud van het rioleringsstelsel in de gemeente. Als u op 1 januari van het belastingjaar een woning of bedrijfspand in eigendom hebt in de gemeente, welke direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel, dan ontvangt u een aanslag rioolheffing van € 219,12.

  Gebouwen/objecten met een WOZ-waarde lager dan € 15.000 worden niet aangeslagen voor de rioolheffing.

  Het tarief voor een bebouwd perceel waarin is gevestigd een garagebox, een loods of een werkplaats- of opslagunit met enkel een aansluiting op de grond- en/of hemelwaterafvoer bedraagt € 40,00.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Met wijzigingen door verkoop in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Bij verkoop in de loop van het jaar wordt de aanslag voor de rioolheffing bij de notaris naar evenredigheid verrekend met de nieuwe eigenaar.

  Voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden gelegen in de voormalige gemeente Zuidhorn is dit nieuw! Voorheen werd de aanslag rioolheffing opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

  Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Wat kost het?

  Voor eigenaren van woningen en/of bedrijfspanden in de gemeente Westerkwartier bedraagt het tarief voor het belastingjaar 2020 € 219,12

  Heeft een bedrijfspand geen afvoer van afvalwater op het gemeentelijk rioleringssysteem, dan geldt een lager tarief van €40,00

  Heeft u een pand met een WOZ-waarde dat lager is dan € 15.000. Dan hoeft u geen rioolheffing te betalen.

 • Aanvullende informatie

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
 • Misschien bent u op zoek naar: