Pagina opties

Groter

Rioolheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u op 1 januari van het belastingjaar een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

  Heeft u een onroerend goed waarvan de WOZ-waarde lager is dan € 15.000,00 en er wordt geen afvalwater afgevoerd, dan hoeft u hiervoor geen rioolheffing te betalen.

 • Wat kost het?

  Voor eigenaren van woningen en/of bedrijfspanden in de gemeente Westerkwartier bedraagt het tarief voor het belastingjaar 2019 € 227,00 met uitzondering van het gebied Middag-Humsterland. Voor eigenaren van woningen en/of bedrijfspanden in het gebied Middag-Humsterland bedraagt het tarief € 258,96.

  Toelichting;

  Vanwege de herindeling blijven de verordeningen uit de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn nog maximaal 2 jaren doorlopen na datum herindeling. De verordeningen van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn eind 2018 nog geharmoniseerd. Voor het gebied Middag-Humsterland was dit niet mogelijk omdat dit gebied viel onder de voormalige gemeente Winsum.

  Voor het belastingjaar 2020 zal er één tarief gaan gelden. 

  De hoogte van de rioolheffing is dus niet afhankelijk van hoeveel personen op een adres wonen. Er geldt 1 tarief (vastrecht) 

 • Hoe werkt het?

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Met wijzigingen door verkoop in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Bij verkoop in de loop van het jaar wordt de aanslag voor de rioolheffing bij de notaris naar evenredigheid verrekend met de nieuwe eigenaar.

  Voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden gelegen in de voormalige gemeente Zuidhorn is dit nieuw! Voorheen werd de aanslag rioolheffing opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de rioolheffing.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Aanvullende informatie

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we vanaf 1 juli 2019 uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is hieronder een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.

 • Misschien bent u op zoek naar: