Pagina opties

Groter

PFAS

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Wat is PFAS?

  PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen zoals brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen worden al jarenlang gebruikt in industriële processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

  Onderzoek

  Vanaf 1 oktober 2019 is het verplicht de PFAS-waarde in de bodem te onderzoeken, voordat gestart kan worden met grondverzet en/of kavelverkoop. Kortom: er mag geen grond vervoerd worden als de PFAS-waarde niet bekend is.

  Wat doet gemeente Westerkwartier?

  Om grondverzet mogelijk te maken in gebieden waar geen verdachte bodemverontreiniging aanwezig is, willen de Groninger gemeenten de huidige bodemkwaliteitskaart (BKK) voorzien van een extra laag voor PFAS. Hiermee brengen we de kwaliteit in kaart voor onze provincie. Op de bodemkwaliteitskaart kunt u zien wat de kwaliteit van de bodem is van uw kavel.

  Met deze kaart kunt u de kwaliteit van de grond bepalen en is verder onderzoek naar PFAS niet meer per project/werkuitvoering noodzakelijk.

  Bodemkwaliteitskaart buitengebied PFAS vastgesteld

  Op 19 november 2019 is voor het buitengebied de kaart voor PFAS vastgesteld voor de gemeente Westerkwartier. Op pagina 23 en 24 van het rapport kunt u deze kaart raadplegen om te zien of uw kavel in het buitengebied valt. Ook als u in of nabij een woonkern woont, kan er sprake zijn van buitengebied. In het groen is het buitengebied weergegeven. In het grijs is het woongebied weergegeven.

  Bodemkwaliteitskaart buitengebied PFAS

  De gehele rapportage van Antea kunt u downloaden

  Woongebied

  Op dit moment vindt ook voor het woongebied onderzoek plaats en wordt bovenstaande kaart nog aangevuld met deze resultaten. De verwachting is dat dit nog wel enkele maanden kan duren.

  Wanneer grond wordt afgevoerd uit een woongebied, kan nog steeds een bodemonderzoek op PFAS worden gevraagd, omdat de kwaliteit onbekend is. Belangrijk is dat voor het woongebied in de bodemkwaliteitskaart PFAS (grijs weergegeven) nu nog de hogere norm (PFOS 3,0 PFOA 7,0 en GenX 3,0) geldt voor PFAS.

  Waar kan ik als particulier mijn grond kwijt?

  Op dit moment is het, doordat er een PFAS kaart is voor het buitengebied, weer mogelijk vrijgekomen grond af te voeren zonder een analyse op PFAS in dit gebied. U kunt de bodemkwaliteitskaart voor het buitengebied gebruiken als bewijs voor de kwaliteit van uw grond. In sommige gevallen kan nog wel gevraagd worden naar een aparte PFAS analyse, bijvoorbeeld als het verdacht is op bodemverontreiniging. Wanneer u meer dan 50m3 grond wilt verplaatsen, dient u altijd een melding te doen bij het meldpunt Bodemkwaliteit. Dit kan op: https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/.

  Andere mogelijkheden zijn:

  • U kunt nagaan of het mogelijk is de grond op uw eigen terrein te hergebruiken. Als u de grond niet gaat afvoeren, maar op het eigen terrein gebruikt, hoeft de grond niet onderzocht te worden op PFAS.
  • Als de af te voeren grond volgens de kaart uit het woongebied komt, kunt u de grond naar een grondbank brengen. Er is een aantal grondbanken die de grond accepteren zonder een PFAS analyse. Geadviseerd wordt om vooraf contact op te nemen met de grondbank waar u het naartoe wilt brengen, zodat u zeker weet wat de kosten zijn en of ze de grond aannemen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat het meestal om partijen grond tot 25 kuub (m3) gaat.

  Heeft u een optie voor een kavel bij de gemeente Westerkwartier?

  Dit betekent dat de gemeente de PFAS analyse voor u regelt óf dat zij middels de Bodemkwaliteitskaart PFAS de kwaliteit bepaalt. U ontvangt deze gegevens via uw contactpersoon van de gemeente of de makelaar. Dit geldt ook wanneer u al een kavel heeft gekocht en nog moet beginnen met de bouw.

  Landelijke ontwikkelingen

  Het RIVM heeft per 29 november 2019 de laagste norm voor PFAS en PFOS aangepast. De norm voor alle individuele PFAS is nu 0,8 mg/kg d.s., voor PFOS geldt een norm van 0,9 mg/kg d.s. Dit betekent dat grond met deze waarden kunnen worden toegepast in het buitengebied. Daarnaast kunt u gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS voor grondverzet binnen de gemeente Westerkwartier voor het buitengebied.

  Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

 • Openbare documenten