Pagina opties

Groter

PFAS

 • Wat is het?

  Op 19 november 2019 is door ons college de PFAS kaart voor het buitengebied vastgesteld. Hierdoor is het weer mogelijk om aan de hand van deze kaart grond te verplaatsen in het buitengebied binnen de gemeente Westerkwartier. Voor het raadplegen van de kaart kunt u de 'Bodemkwaliteitskaart PFAS' downloaden.

  Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de gemeente 14 0594 óf uw vraag te mailen naar bodemkwaliteit@westerkwartier.nl

  PFAS is een stof die de laatste tijd veel in het nieuws is. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn fluorverbindingen die op verscheidene manieren in het leefmilieu terecht komen en die vrijwel niet biologisch afbreekbaar zijn. Blootstelling aan deze toxische stoffen kan tot gezondheidsrisico 's leiden voor de mens en het ecosysteem. Voorbeelden van PFAS zijn o.a. PFOA, PFOS en GenX. Deze stoffen behoren tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

  PFAS wordt in Nederland diffuus in grond en baggerslib aangetroffen, wat momenteel leidt tot stagnatie bij projecten in de grond-, weg- en waterbouw.

 • Openbare documenten

 • Aanvullende informatie

  Tijdelijk handelingskader en Besluit bodemkwaliteit

  Om aan deze problematiek het hoofd te bieden is op 8 juli 2019 het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie" aangeboden aan de Tweede Kamer. Het geeft invulling aan de zorgplicht bij het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger. Het is de bedoeling dit handelingskader zo snel mogelijk te verankeren in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk).

  Het 'Tijdelijk handelingskader' is direct in werking getreden. Dit betekent dat vanaf 8 juli 2019 in alle bodemonderzoeken ten behoeve van grondverzet ook PFAS onderzocht moet worden. Projecten kunnen pas op de markt gebracht / aanbesteed worden nadat er onderzoek is gedaan op PFAS. Ook bij het gebruik van een bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring is het verplicht, na 1 oktober 2019, aanvullend op PFAS te onderzoeken. Om deze onderzoeksinspanning te verlagen, trekken de bevoegde gezagen voor het Besluit bodemkwaliteit in de provincie Groningen (gemeenten, waterschappen, provincie en namens hen de omgevingsdienst Groningen) op dit moment samen op, om de exacte uitwerking van het 'Tijdelijk handelingskader' vorm te geven en bestaande bodemkwaliteitskaarten hierop te actualiseren. 

  Contact

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar enkele websites:

  Mocht u na het doorlezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@provinciegroningen.nl of 050 316 49 11.

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we vanaf 1 juli 2019 uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is hieronder een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.