Pagina opties

Groter

Peuteropvang

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Peuteropvang voor een goede voorbereiding op de basisschool

  De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat alle kinderen goed voorbereid naar de basisschool gaan. Bij de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)  worden kinderen  spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool.

  Peuteropvang

  Peuters kunnen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang in het Westerkwartier. Bij de peuteropvang kunnen peuters tussen de 2 en 4 jaar, 2 dagdelen van 4 uur per week komen spelen. Kinderen krijgen een speels en leerzaam programma aangeboden met een aantal vaste activiteiten zoals voorlezen, zingen, knutselen en buiten spelen. Daarnaast komen kinderen in contact met andere kinderen. Kinderen leren van elkaar en praten met elkaar. Daardoor gaan ze beter luisteren  en spreken. Die taalkennis komt goed van pas als ze naar de basisschool gaan.

  Voor- en vroegschoolse educatie

  Alle peuteropvang locaties in het Westerkwartier werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een VVE-programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel op het gebied van taal en rekenen als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s. De medewerkers op de peuteropvang zijn geschoold in het werken met een VVE-programma.

  Gratis extra uren bij achterstand

  Kinderen met een ontwikkelingsachterstand (bijvoorbeeld een taalachterstand) het dubbele aantal uren naar de peuteropvang. Deze twee extra dagdelen per week betaalt de gemeente. De opvangorganisaties werken hierbij samen met het consultatiebureau en de gemeente.

  Tegemoetkoming kosten

  Voor de peuteropvang moet u betalen. Werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag die u bij de belastingdienst aan kunt vragen. Ouders met een minimuminkomen kunnen geld van de gemeente hiervoor krijgen. Dit minimuminkomen is maximaal 130 % van de geldende bijstandsnorm voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Voor een financiële tegemoetkoming kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. nr. 14 0594. U kunt vragen naar een medewerker inkomen van het Team Ondersteuning Mens & Gezin.

  Meer informatie

  Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met één van de onderstaande organisaties.