Pagina opties

Groter

Peuteropvang

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar is kan uw kind gebruikmaken van peuteropvang (voormalig peuterspeelzaal). Verschillende kinderopvangorganisaties voeren in de gemeente Westerkwartier de peuteropvang uit. Peuteropvang is een combinatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De gemeente Westerkwartier subsidieert de Peuteropvang voor de ouders die niet in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Wet kinderopvang. Bijvoorbeeld omdat één van beiden geen betaalde baan heeft. Deze subsidie wordt direct verleend aan de organisatie die de peuteropvang uitvoert. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage aan de organisatie.

  Peuteropvang biedt peuters tussen de 2 en 4 jaar de mogelijkheid 2 dagdelen van 4 uur per week (of een variant hierop) te komen spelen, voo minimaal 40 weken per jaar. Peuteropvang bestaat uit een speels en leerzaam programma met een aantal vaste activiteiten die alle ontwikkelingsgebieden stimuleren. De groepen worden geleid door gediplomeerde leidsters. Daarbij krijgt uw kind contact met andere kinderen. Kinderen leren van elkaar en praten met elkaar. Daardoor gaan ze beter luisteren  en spreken. Die taalkennis komt goed van pas als ze naar de basisschool gaan. Peuteropvang is een goede voorbereiding  op de basisschool.

  Voor- en vroegschoolse educatie

  Alle peuteropvang locaties in het Westerkwartier werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een VVE-programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel op het gebied van taal en rekenen als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s. De medewerkers op de peuteropvang zijn geschoold in het werken met een VVE-programma.

  VVE-indicatie

  De peuteropvang werkt samen met het consultatiebureau en het basisonderwijs. Met het consultatiebureau omdat de jeugdverpleegkundigen de indicatie voor VVE afgeven voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij kunnen extra uren naar de peuteropvang. Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan zijn deze extra uren kosteloos. Met het basisonderwijs wordt samengewerkt om te zorgen dat de overstap van de peuteropvang naar groep 1 zo soepel mogelijk verloopt voor uw kind.

  Financiële ondersteuning

  Aan de peuteropvang is een ouderbijdrage verbonden. Ouders met een minimuminkomen (maximaal 120 % van de geldende bijstandsnorm) kunnen hiervoor ook nog een financiële tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. nr. 14 0594. U kunt vragen naar een medewerker inkomen van het Team Ondersteuning Mens & Gezin.

  Meer informatie

  Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met één van de onderstaande organisaties.

  • Peuteropvang Baloo, Langestraat 65, 9363 BT Marum
   Telefoonnummer: 0594 64 47 04
   Website: www.baloo.nl. E-mail: info@baloo.nl

  • Peuteropvang Jut&Jul, Wendtsteinweg 15, 9363 AK Marum
   Telefoonnummer: 0594 69 76 47
   Website: www.baloo.nl. E-mail: info@baloo.nl

  • Peuterspeelzaal De Speeldoos, Schoolstraat 34, 9367 PZ  De Wilp
   Peuteropvang Babbel (VVE), meester Nennstiehlweg 8  9367PD  De Wilp
   Telefoonnummer: 0594 64 43 09
   Website: www.kcbabbel.nl. E-mail: info@kcbabbel.nl

  • Peuteropvang Lutje Grut (Kids2B) Nieuwe Streek 33, 9891 AB Ezinge
   Telefoonnummer 050 36 88 000 of 06 426 30 788
   Website: www.kids2b.nl. E-mail: info@kids2b.nl

  • SKSG Peuterspeelzalen
   Telefoonnummer klantenservice SKSG: 050 317 13 90
   Website: www.sksg.nl . E-mail: klantadvies@sksg.nl  
    
   • Peuterspeelzaallocaties van de SKSG:
    • SKSG Pinokkio, Hooiweg 3, 9801 AJ Zuidhorn.
    • SKSG Zonnewind in de Noordster, Rijksstraatweg 1, 9801 AM Zuidhorn.
    • SKSG Bengelhuus, Noorderweg 61c, 9804 RL Noordhorn.
    • SKSG ‘t Gruthoes, Pastorijlaan 3, 9883 PM Oldehove.
    • SKSG Speulhuus, Burg. van Barneveldweg 21, 9831 RD Aduard.
    • SKSG Grootegast, Hoofdstraat 81, 9861 AC Grootegast.
    • SKSG Duimelot, Bloemersmastraat 1, 9822 AA Niekerk.
    • SKSG Bernewille, Verbindingsweg 7, 9865 TE Opende.
    • SKSG Liekelei, Nijenoertweg 38, 9351 HT Leek.
    • SKSG Bubbel Spant 1, 9356 EA Tolbert.
    • SKSG Bubbel Zeester, Beelen 3, 9356 CZ Leek
    • SKSG Vlindertuin, Knip 1 a, 9351 XZ Leek.
      
  • Babba Peuteropvang, Hooiweg 10, 9801 AJ Zuidhorn,
   Telefoonnummer: 0594 701 077.
   Website: www.babbazuidhorn.nl. Email: info@babbazuidhorn.nl
    
  • Peuteropvang De Boshut, Geert Waldastraat 2, 9801 AW Zuidhorn
   Telefoonnumer 0594 44 21 76
   Website: www.deboshut.com. E-mail: info@deboshut.com