Pagina opties

Groter

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Met wijzigingen door verkoop, verhuizing e.d. in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Bij verkoop in de loop van het jaar wordt de aanslag voor het eigenaarsgedeelte van de onroerendezaakbelasting (en de rioolheffing) bij de notaris naar evenredigheid verrekend met de nieuwe eigenaar.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de OZB.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de heffingsambtenaar van de gemeente. Ook kunt u eerst telefonisch contact opnemen met de taxateur.

  Wat kost het

  De onroerendezaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Deze berekeningswijze maakt duidelijk dat de onroerendezaakbelasting slechts over een klein percentage van de waarde wordt geheven.

  Tarieven 2020

  Woningen (alleen eigenaren)   0,1516
  Niet-woningen: eigenaren      0,2460
  Gebruikers  0,1876

  Voorbeeldberekening aanslag:

  De WOZ -waarde van de woning bedraagt € 200.000

  De eigenarenbelasting bedraagt dan 200.000 x 0,1516% = € 303,20

 • Aanvullende informatie

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. De ongebouwde kavel is ook een onroerendezaak Voor bepaalde onroerende zaken hoeft geen OZB betaald te worden, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is op deze pagina een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.

 • Misschien bent u op zoek naar: