Pagina opties

Groter

Melding laagfrequent geluid

 • Wat is het?

  Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Het heeft een lange golflengte, waardoor het weinig gedempt wordt door de omgeving. LFG kan daardoor op grote afstand (kilometers) te horen zijn.

  Mensen die aangeven gehinderd te worden door LFG, omschrijven dit vaak als brommen, dreunen of zoemen. Zij geven ook vaak aan druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam te voelen. Zij melden diverse gezondheidsklachten, waaronder slecht slapen en concentratieverlies.

 • Hoe werkt het?

  U kunt per mail een melding maken van laagfrequent geluid via info@westerkwartier.nl of telefonisch contact opnemen met Wiebe Mulder (0594 695727).

  Meldingen van LFG worden geregistreerd en gemonitord. De gemeente neemt zelf geen klachten van LFG hinder in behandeling. Hiervoor werken we samen met de GGD Groningen en de Omgevingsdienst Groningen (ODG).

 • Openbare documenten

 • Aanvullende informatie

  Samenwerkingspartners

  De gemeente werkt in de aanpak van laagfrequent geluid samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD Groningen, ODG (Omgevingsdienst Groningen) en de Stichting Laagfrequent geluid.

  Onderzoek

  De afgelopen jaren is in de voormalige gemeente Zuidhorn onderzoek gedaan naar LFG. In 2006 en 2008 heeft de NAM  onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van laagfrequent geluid op gaslocatie Grijpskerk. Op advies van het RIVM en de Inspectie VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) is er in 2009 en 2010 door het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratotium (NLR) een onderzoek naar LFG uitgevoerd. In opdracht van de gemeente Zuidhorn heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) in samenwerking met Microflown in 2015 geluidsmetingen uitgevoerd. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd, maar niet geleid tot vermindering van hinder bij de betrokken inwoners.

  Documentaire

  Het programma 'De Monitor' heeft een documentaire gemaakt over geluidsoverlast, waarin ook de situatie in Zuidhorn weergegeven wordt.

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is op deze pagina een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.