Pagina opties

Groter

Meerkostenregeling

 • Wat is het?

  Een financiële tegemoetkoming voor inwoners met een (langdurige) beperking of chronisch ziekte die meerkosten hebben. U kunt vanaf 1 oktober 2021 een aanvraag indienen.

  Tegemoetkoming meerkosten aanvragen

 • Hoe werkt het?

  De voorwaarden van deze regeling zijn:

  • U woont en verblijft in de gemeente Westerkwartier
  • U heeft het eigen risico over het jaar 2021 van € 385,00 volledig verbruikt
  • U maakt geen gebruik van de Collectieve Ziektekostenverzekering GarantVerzorgd 3 van Menzis
  • Uw inkomen in niet meer dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (gezin)

  Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 juli 2021

  Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 100% 120% Vermogen

  Alleenstaande

     1.078,70 € 1.294,44    6.295

  Alleenstaande ouder

     1.078,70 € 1.294,44 € 12.590

  Gezin

     1.541,00 € 1.849,20 € 12.590

  Norm vanaf pensioengerechtigde leeftijd       100 % 120 % Vermogen
  Alleenstaande   1.199,98 € 1.439,98    6.295

  Alleenstaande ouder

    1.199,98 € 1.439,98 € 12.590

  Gezin

    1.627,08 € 1.952,50 € 12.590

  De bedragen van de inkomensgrenzen zijn netto bedragen inclusief vakantietoeslag.

  Hoeveel?

  De tegemoetkoming Meerkosten bedraagt maximaal € 300,00 per jaar. Wanneer u van het UWV een tegemoetkoming arbeidsongeschikten ontvangt wordt dit bedrag in mindering gebracht op de Meerkosten.

 • Wat moet ik doen?

  • Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022
  • U kunt een aanvraag indienen met u Digid inlogcode
  • Ontvangt u liever een aanvraagformulier per post? Vul dan alleen uw naam en adresgegevens in via het formulier "Aanvraagformulier meerkosten per post" en wij sturen u een aanvraagformulier toe
  • Vragen? Voor meer informatie kunt u terecht bij een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594
 • Aanvullende informatie

  Wat heeft u nodig voor de digitale aanvraag?

  • Digid
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) van u en indien van toepassing van uw partner
  • Bewijsstuk zorgverzekeraar dat het eigen risico over het jaar 2021 van € 385,00 volledig verbruikt is
  • Kopie salaris- en/of uitkeringsspecificatie van u en indien van toepassing van uw partner
  • Kopie van alle betaal- en spaarrekeningen voorzien van saldo, van de gehele maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, van u en indien van toepassing ook van uw partner en/of uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar

  Indien van toepassing:

  • Kopie tegemoetkoming arbeidsongeschikten UWV
  • Kopie echtscheidingsconvenant en/of alimentatiebeschikking
  • Kopie schulden