Pagina opties

Groter

Meerkostenregeling 2020

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (Meerkostenregeling) 2020

  De gemeente heeft besloten om opnieuw aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar.

  Tegemoetkoming meerkosten aanvragen

  Voorwaarden

  Er is sprake van een (langdurige) beperking of chronische ziekte, én, u heeft een netto inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm en een beperkt vermogen in de voor u geldende situatie.

  Van inwoners die onder de regeling vallen wordt aangenomen dat zij meerkosten als gevolg van hun beperking of ziekte hebben. Dat hoeft niet te worden aangetoond.
  In ieder geval wordt aan deze voorwaarde voldaan als sprake is van:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 80-100%;
  • een geldige indicatie op grond van de Wet langdurige zorg:
  • periodiek een bijdrage aan het CAK moet worden betaald:
  • een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo is verstrekt;
  • een (licht) verstandelijke beperking;
  • een langdurige behandeling de Geestelijke Gezondheidszorg.

  Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 juli 2020

  Norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 100% Van de bijstandsnorm   120% Van de bijstandsnorm  Vermogen
  Alleenstaanden €   1.059,03  € 1.270,84   €   6.225
  Alleenstaande ouders  €   1.059,03 € 1.270,84 € 12.450
  Gezin €   1.512,90  € 1.815,48  € 12.450

  Norm vanaf pensioen gerechtigde leeftijd                  100% Van de bijstandsnorm     120% Van de bijstandsnorm   Vermogen
  Alleenstaanden €  1.184,26  € 1.421,11 €   6.225
  Alleenstaande ouders €  1.184,26   € 1.421,11  € 12.450
  Gezin €  1.606,88   € 1.928,26 € 12.450

  De genoemde inkomensgrenzen zijn bedragen inclusief vakantietoeslag. Wanneer u jonger dan 21 jaar bent, gelden er lagere inkomensgrenzen.

  Aanvragen (vanaf 1 oktober 2020)

  Wanneer u volgens onze gegevens in aanmerking komt heeft u inmiddels bericht van ons ontvangen. Heeft u eind september 2020 nog geen toekenningsbesluit ontvangen, maar u denkt wel aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u via deze pagina met DigiD een aanvraag indienen. Gedurende de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 januari 2021 kunt u dan online een aanvraag bij ons indienen.

  Lukt het u niet om via de website een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met een medewerker Inkomen via ons algemeen telefoonnummer 14 0594.

  Contact

  Als u vragen heeft over de tegemoetkoming of het aanvraagformulier, kunt u contact opnemen met een medewerker Inkomen via telefoonnummer 14 0594.

  Tip:

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor ons minimabeleid. Kijk hiervoor eens op de pagina 'regelingen voor mensen met een laag inkomen' of stel uw vraag aan een medewerker Inkomen.