Pagina opties

Groter

Meerkostenregeling 2019

 • Wat is het?

  Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (Meerkostenregeling)

  De gemeente heeft besloten om opnieuw aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar.

  Voorwaarden

  Er is sprake van een (langdurige) beperking of chronische ziekte, én, U heeft een netto inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm en een beperkt vermogen in de voor u geldende situatie.

  Van inwoners die onder de regeling vallen wordt aangenomen dat zij meerkosten als gevolg van hun beperking of ziekte hebben. Dat hoeft niet te worden aangetoond.
  In ieder geval wordt aan deze voorwaarde voldaan als sprake is van:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 80-100%;
  • een geldige indicatie op grond van de Wet langdurige zorg:
  • periodiek een bijdrage aan het CAK moet worden betaald:
  • een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo is verstrekt;
  • een (licht) verstandelijke beperking;
  • langdurig (langer dan één jaar) gebruik van noodzakelijke medicatie dat is voorgeschreven door een erkende arts;
  • een langdurige behandeling de Geestelijke Gezondheidszorg.

  Ambtshalve toekenning (in september)

  Heeft u in 2018 al een tegemoetkoming voor de meerkosten van ons ontvangen en is uw situatie niet of nauwelijks veranderd? Dan ontvangt u in september 2019 van ons automatisch een toekenningsbesluit.

  Aanvragen (vanaf 1 oktober)

  Heeft u eind september 2019 nog geen toekenningsbesluit ontvangen, maar u denkt wel aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u vragen om een aanvraagformulier. Gedurende de periode van 1 oktober t/m 31 januari kunt u dan een aanvraag bij ons indienen.

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is op deze pagina een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.