Pagina opties

Groter

Meerkostenregeling 2019

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (Meerkostenregeling)

  De gemeente heeft besloten om opnieuw aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar.

  Voorwaarden

  Er is sprake van een (langdurige) beperking of chronische ziekte, én, U heeft een netto inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm en een beperkt vermogen in de voor u geldende situatie.

  Van inwoners die onder de regeling vallen wordt aangenomen dat zij meerkosten als gevolg van hun beperking of ziekte hebben. Dat hoeft niet te worden aangetoond.
  In ieder geval wordt aan deze voorwaarde voldaan als sprake is van:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 80-100%;
  • een geldige indicatie op grond van de Wet langdurige zorg:
  • periodiek een bijdrage aan het CAK moet worden betaald:
  • een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo is verstrekt;
  • een (licht) verstandelijke beperking;
  • langdurig (langer dan één jaar) gebruik van noodzakelijke medicatie dat is voorgeschreven door een erkende arts;
  • een langdurige behandeling de Geestelijke Gezondheidszorg.

  Ambtshalve toekenning (in september)

  Heeft u in 2018 al een tegemoetkoming voor de meerkosten van ons ontvangen en is uw situatie niet of nauwelijks veranderd? Dan ontvangt u in september 2019 van ons automatisch een toekenningsbesluit.

  Aanvragen (vanaf 1 oktober)

  Heeft u eind september 2019 nog geen toekenningsbesluit ontvangen, maar u denkt wel aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u vragen om een aanvraagformulier. Gedurende de periode van 1 oktober t/m 31 januari kunt u dan een aanvraag bij ons indienen.