Pagina opties

Groter

Leerplicht

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Vanaf 4 jaar mag een kind naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna moeten kinderen onderwijs blijven volgen tot ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar zijn. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

  Meer informatie over wanneer uw kind niet naar school hoeft en vrijstellingen vindt u op de website van de rijksoverheid.

  Geen startkwalificatie?

  We hebben diverse mogelijkheden om te helpen bij het maken van keuzes op het gebied van opleiding en werk. 

  Schooluitval

  Mijn kind heeft problemen op school, wat kan ik daaraan doen?

  Wilt uw kind niet naar school omdat hij/zij gepest wordt of andere problemen heeft? Praat er dan eens over met de school van uw kind. Samen met de school zoekt u naar een oplossing om te zorgen dat uw kind weer naar school gaat.

  Lukt het niet om samen met de school een oplossing te vinden? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. Zij/ hij kan u advies geven en indien nodig bemiddelen tussen u en de school. De leerplichtambtenaar heeft ook veel contact met andere organisaties die u mogelijk kunnen helpen om de problemen op te lossen.

  Wat als mijn kind niet naar school gaat?

  Als uw kind regelmatig te laat komt of zonder toestemming niet op school komt heet dat “ongeoorloofd verzuim”. De school is wettelijk verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar. De school probeert eerst samen met u en uw kind een oplossing te vinden. Daarom neemt de school contact met u op om te praten over de situatie en samen afspraken te maken over het verzuim. Als uw kind daarna nog niet naar school gaat, dan meldt de school het verzuim aan de leerplichtambtenaar.

  Verzuim kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is met uw kind. De leerplichtambtenaar onderzoekt daarom altijd waarom uw kind niet naar school gaat. Daarvoor gaat u, en eventueel uw kind, in gesprek met de leerplichtambtenaar om te achterhalen waarom uw kind niet naar school gaat. Naar aanleiding van het gesprek kan de leerplichtambtenaar actie ondernemen, bijvoorbeeld:

  • Afspraken maken met u en uw kind over het schoolverzuim 
  • Doorverwijzen naar passende hulpverlening
  • Aan u of uw kind een officiële waarschuwing geven
  • Doorverwijzen naar bureau Halt
  • Een proces-verbaal opmaken

  Contact

  E-mail: leerlingzaken@westerkwartier.nl

  Telefoon: 14 0594