Pagina opties

Groter

Leerlingenvervoer

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021

  Wat is leerlingenvervoer?

  Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder/verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.

  Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer.

  Leerlingenvervoer vraagt u ieder schooljaar aan.

  Leerlingenvervoer voor schooljaar 2020/2021 online aanvragen

  Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

  • Fietsvergoeding met of zonder begeleiding
  • Vergoeding voor het openbaar vervoer met of zonder begeleiding
  • Vergoeding voor eigen vervoer, u brengt en haalt zelf uw kind met uw auto of brommer
  • Aangepast vervoer (vervoer met taxibusje).

  Als ouder/verzorger kijkt u eerst naar wat u zelf kunt doen. U bespreekt met de school wat uw kind zelf kan (of kan leren) in het reizen naar school.

  Voor wie is leerlingenvervoer bestemd?

  Leerlingenvervoer is bestemd voor:

  • leer­lin­gen in het spe­ci­aal on­der­wijs (SO)
  • leer­lin­gen van een spe­ci­a­le school voor ba­sis­on­der­wijs (SBO)
  • leer­lin­gen die een ba­sis­school met bij­zon­de­re rich­ting be­zoe­ken (op ba­sis van ge­loof of le­vens­over­tui­ging) en hier­voor ver­der moe­ten rei­zen
  • leer­lin­gen met een struc­tu­re­le be­per­king in het re­gu­lier ba­sis- of voort­ge­zet on­der­wijs of het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO).

  De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Westerkwartier. Alleen de dichtstbijzijnde toegankelijke school komt voor leerlingenvervoer in aanmerking en er geldt een afstandsgrens van 6 kilometer. Uitgangspunt van de verordening is dat een kind zoveel als mogelijk zelfstandig naar school reist.

  Twijfelt u of het kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer of heeft u vragen over het leerlingenvervoer? Neem dan telefonisch contact op met team leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 0594. U kunt uw  vraag ook mailen naar leerlingenvervoer@westerkwartier.nl

  Wanneer krijg ik een besluit?

  U krijgt binnen maximaal 8 weken ons besluit per e-mail toegezonden. Deze termijn mogen wij met 4 weken verlengen.

  Belangrijk om te weten

  U kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder/verzorger altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u in afwachting bent van leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt.

  Team leerlingenvervoer behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk. Een wachttijd is helaas onvermijdelijk. Aanvragen die voor 1 juni 2020 worden ingediend worden voor aanvang van schooljaar 2020-2021 afgehandeld. Dit geldt alleen voor complete aanvragen. Is uw aanvraag niet compleet of hebben wij aanvullende bewijsstukken van u nodig dan ontvangt u hierover bericht per e-mail.

  Wijzigingen doorgeven

  Als de situatie van uw kind verandert zoals bijvoorbeeld verhuizing of verandering van school neem dan eerst telefonisch contact op met team leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 0594 of geef de wijziging online door met de knop " Wijziging online doorgeven".

  Wijziging online doorgeven

 • Wat kost het?

  In de meeste gevallen is leerlingenvervoer voor u gratis. Alleen voor vervoer naar een reguliere basisschool moet u mogelijk een eigen bijdrage betalen. Voor het schooljaar 2020-2021 is dit afhankelijk van het gecorrigeerd gezinsinkomen over 2018 van beide ouders/verzorgers. Bij een inkomen hoger dan € 27.000 betaalt u een eigen bijdrage van € 573.

  Is het inkomen lager dan € 27.000 dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U moet dan wel geldige bewijsstukken bij uw aanvraag voegen, zoals een IB60-formulier of definitieve aanslag 2018 van beide ouders/verzorgers. Een IB60-formulier vraagt u aan bij de Belastingdienst via 0800 - 0543 of met DigiD via de website van de Belastingdienst.

  Als de leerling een basisschool bezoekt waarbij de afstand tussen de woning en de school méér dan 20 kilometer is, wordt naast een eventueel te betalen eigen bijdrage een draagkrachtafhankelijke bijdrage gevraagd.