Pagina opties

Groter

Leefbaarheidsprijs

 • Wat is het?

  Voor een goed woon- en leefklimaat zijn allerlei voorzieningen nodig. Winkels, wegen, dorpshuizen, scholen en sportvoorzieningen bijvoorbeeld. Het verenigingsleven speelt hierbij een belangrijke rol. Veel voorzieningen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn voor de leefbaarheid van een dorp dus van groot belang. Het gemeentebestuur draagt deze mensen een warm hart toe en organiseert daarom de Leefbaarheidsprijs.

  De jury vindt het van belang dat het initiatief/project van de genomineerde getuigt van betrokkenheid met directe leefomgeving. Het komt de leefbaarheid ten goede in de breedste zin van het woord en er wordt een positieve bijdrage aan de onderlinge verhouding tussen de inwoners geleverd.  Het initiatief/project heeft geen winstoogmerk.

  Nomineren

  U kunt een persoon/groep nomineren voor de leefbaarheidsprijs 2021. Nomineren kan tot 11 oktober 2021.

  Aanmelden leefbaarheidsprijs 2021