Pagina opties

Groter

Kind adopteren

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u.

  Er bestaat een onderscheid tussen sterke en zwakke adopties. Bij een sterke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders geheel verbroken en ontstaat een nieuwe wettelijke familieband tussen het kind en de adoptieouders. Bij een zwakke adoptie zijn de wettelijke familiebanden tussen het kind en de biologische ouders nog niet verbroken.

  Meer informatie over adoptie vindt u op Rechtspraak.nl.

 • Hoe werkt het?

  Aan adoptie van een buitenlands kind gaat vaak een traject van een paar jaar vooraf. Soms moet u de adoptie nog laten erkennen door de rechter. Dit is het geval als het kind uit een land komt dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

  Wilt u een Nederlands kind adopteren dan moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u bij de Rijksoverheid.

 • Wat moet ik doen?

  Zowel bij een adoptie waarbij een land is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag als bij een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag moet uw adoptiekind naar Nederland reizen op een paspoort van het land van herkomst.

  Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf

  Wilt u een kind adopteren uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag? Vraag dan eerst een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de MVV is goedgekeurd door de IND, geeft de ambassade of de consulaat-generaal een MVV-visum af in het paspoort van herkomst van uw adoptiekind. Dan mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

  Wilt u een kind adopteren uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag? Vraag dan ook een MVV aan bij de IND. Nadat de aanvraag is goedgekeurd door de IND, mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

  Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? Dan meldt u dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente.

 • Hoe lang duurt het?

  Als u een MVV hebt aangevraagd, kunt u na aankomst in Nederland uw verblijfsdocument ophalen bij de IND. De IND streeft ernaar om binnen 2 weken na aankomst het verblijfsdocument klaar te hebben.