Pagina opties

Groter

Jeugd

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over onze dienstverlening

  Alleen locatie Zuidhorn is geopend. Kom alleen langs als het noodzakelijk is, bij voorkeur alleen en maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak. Maak van te voren telefonisch een afspraak via 14 0594

  Updates op de pagina over het Coronavirus

 • Wat is het?

  Vanaf 1 januari 2019 is Team Mens & Gezin van de gemeente Westerkwartier de vraagbaak voor ouders, opvoeders en jongeren als het gaat om Jeugdhulp en alles wat met opvoeden te maken heeft.

  Heeft u vragen of behoefte aan advies en ondersteuning bij de opvoeding dan kunt u hiervoor terecht bij ons.

  Ook professionals en vrijwilligers, die werken met kinderen en gezinnen in onze gemeente kunnen hier terecht.  

  Team Mens en Gezin geeft kosteloos advies bij vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is, helpen wij u bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kinderen verder kunnen helpen. U kunt met al uw vragen over kinderen en opvoeden bij ons terecht.

  Wij zijn op werkdagen van 8.30 – 17.00 telefonisch te bereiken op 0594 51 21 33.

  U kunt ook mailen naar: jeugd@westerkwartier.nl

  Voor jeugdhulp in crisissituaties (gedrags-, opvoed-, gezins- en/of psychische problemen) buiten kantooruren belt u 050 523 92 00.

  In geval van acuut levensgevaar belt u altijd 112.

  Veilig Thuis Groningen is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle inwoners van de provincie Groningen.

  Zij zijn altijd en gratis bereikbaar op 0800 2000. Dat kan ook anoniem.

  Meer informatie vindt u op hun website: https://www.veiligthuisgroningen.nl/.