Pagina opties

Groter
A A

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Wat is het?

  Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Als u bepaalde informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten.
  Wij zullen vervolgens bekijken welke informatie wij hebben en of deze verstrekt kan worden.
  In de meeste gevallen zal het geen probleem zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Dat gebeurt vaak in de vorm van kopieën, maar u kunt bijvoorbeeld ook op het gemeentehuis komen en inzage krijgen. Als er redenen zijn om de gevraagde informatie niet te verstrekken, kunnen wij besluiten die stukken te weigeren. Zo'n weigering moeten wij uiteraard wel motiveren en tegen zo'n besluit kunt u in bezwaar gaan. De weigeringsgronden staan in de Wob.

  Criteria Wob-verzoek

  Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria. U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Wob. Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt. De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. Uw verzoek moet voorzien zijn van een handtekening.
  Houd u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

  U kunt uw Wob-verzoek indienen per brief en per post of via het beschikbare webformulier. Wob-verzoeken die binnenkomen via e-mail of fax worden niet in behandeling genomen.

  Wob-verzoek online indienen

  Request in the context of the WOB for European citizens

 • Wat moet ik doen?

  U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.