Pagina opties

Groter

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Als u bepaalde informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten.
  Wij zullen vervolgens bekijken welke informatie wij hebben en of deze verstrekt kan worden.
  In de meeste gevallen zal het geen probleem zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Dat gebeurt vaak in de vorm van kopieën, maar u kunt bijvoorbeeld ook op het gemeentehuis komen en inzage krijgen. Als er redenen zijn om de gevraagde informatie niet te verstrekken, kunnen wij besluiten die stukken te weigeren. Zo'n weigering moeten wij uiteraard wel motiveren en tegen zo'n besluit kunt u in bezwaar gaan. De weigeringsgronden staan in de Wob.

  Criteria Wob-verzoek

  Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria. U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Wob. Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt. De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. Uw verzoek moet voorzien zijn van een handtekening.
  Houd u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

  U kunt uw Wob-verzoek indienen per brief en per post of via het beschikbare webformulier. Wob-verzoeken die binnenkomen via e-mail of fax worden niet in behandeling genomen.

  Wob-verzoek online indienen

  Request in the context of the WOB for European citizens

 • Wat moet ik doen?

  U dient het Wob-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

 • Aanvullende informatie

  As of 29 September 2018, European citizens and companies will be able to log in to all Dutch public organizations using a national, by Europe acknowledged means. This has been agreed by the EU member states in the eIDAS decree. The goal of this decree is to make it easier and safer to arrange your business online, within Europe.

  The ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’ (WOB) gives a person the right to request information from the government or muncipality. If you want or need certain information from us, you  will need to submit a signed, written request. It is not possible to do this by phone or via email. This request should be as detailed as possible. Once we have received your request, we will examine wich information we have and whether it can be provided to you. If there are specific reasons why we are not able to provide you with the information you have requested, we need to justify our decision. If you do not agree with our decision, you can file an appeal.

  You are able to submit a request for soundtapes, photos, videos and documents. Your request should encompass information which the administrative body has at it’s disposal and should be concerned with policies, preparation or accomplishment of these policies.

  Request in the context of the WOB