Pagina opties

Groter

Individuele inkomenstoeslag

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen met een langdurig laag inkomen. U komt hiervoor in aanmerking wanneer u drie jaar een minimum inkomen heeft en ook aan de andere voorwaarden voldoet. De hoogte van de toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie.

  Aanvraagformulier "individuele inkomenstoeslag"

 • Hoe werkt het?

  Voor wie?

  U voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft minimaal 36 maanden onafgebroken een inkomen gehad dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens van de Participatiewet. Voor een alleenstaande is deze grens € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.590,00;
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering;
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
  • U of uw partner volgt geen opleiding waarvoor u aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming op grond van de WTOS of WSF 2000;
  • U heeft voldoende moeite gedaan om tot inkomensverbetering te komen;
  • Er is in uw situatie geen sprake van een zogenaamde uitsluitingsgrond.

  Hoe hoog?

  • Alleenstaande € 422,00
  • Alleenstaande ouder € 536,00
  • Echtpaar € 602,00
 • Wat moet ik doen?

  Voor het aanvraagformulier ‘individuele inkomenstoeslag’ kunt u contact opnemen met een medewerker inkomen via telefoonnummer 140594.

  U kunt het aanvraagformulier ook online aanvragen. Onze medewerker inkomen stuurt het formulier de eerst volgende werkdag naar u toe.

  Aanvraagformulier "individuele inkomenstoeslag"

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat uw aanvraag is binnengekomen, heeft de gemeente 8 weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. Indien u nog aanvullende bewijsstukken moet inleveren, kan de afhandelingstermijn worden verlengd.