Pagina opties

Groter

Impuls subsidie activiteiten Jeugd en Cultuur

 • Wat is het?

  Voor de culturele- en maatschappelijke organisaties zoals de lokale vrijwilligersorganisaties Jeugd en de lokale culturele instellingen van de gemeente Westerkwartier bestaat de mogelijkheid om een subsidie te krijgen voor de impuls van nieuwe activiteiten.

  Online aanvraag subsidie opstarten

 • Hoe werkt het?

  Om als culturele instelling voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Kunst- en culturele activiteiten kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie, mits één of meerdere elementen van onderstaande activiteiten erin zitten:
   • cultuur is Westerkwartier: activiteiten die de cultuur en identiteit van het Westerkwartier uitdragen;
   • cultuur is inclusief: activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente Westerkwartier kan meedoen, met speciale aandacht voor activiteiten voor kinderen;
   • cultuur is overal: activiteiten worden uitgevoerd door verschillende samenwerkende partijen.
  • De activiteit dient buiten het reguliere (jaarlijkse) aanbod georganiseerd te worden. Het moet dus gaan om een nieuwe activiteit. Mocht het wel gaan om dezelfde activiteit maar komen er meer kosten bij omdat de activiteit vaker wordt georganiseerd door de maatregelen vanwege de COVID19-pandemie, dan kan de activiteit ook in aanmerking komen voor een subsidie.

  Om als vrijwilligersorganisatie jeugd voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • de activiteit ten goede komt aan het verbeteren van de mentale en/of fysieke gezondheid van jeugd;
  • de activiteit buiten het reguliere (jaarlijkse) aanbod wordt georganiseerd. Het moet dus gaan om een nieuwe activiteit. Indien het gaat om eenzelfde activiteit uit het reguliere aanbod maar komen er meer kosten bij omdat de activiteit vaker wordt georganiseerd vanwege de maatregelen van de COVID19-pandemie, dan kan de activiteit ook in aanmerking komen voor een subsidie;
  • de activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

  De regeling en alle voorwaarden voor culturele instellingen zijn terug te lezen in de subsidieregeling impuls activiteiten en tegemoetkoming culturele instellingen Westerkwartier 2021.

  De regeling en alle voorwaarden voor vrijwilligersorganisaties jeugd zijn terug te lezen in de 'Subsidieregeling impuls activiteiten en tegemoetkoming vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Westerkwartier 2021'

  Aanvragen kan tot 1 november 2021

 • Wat moet ik doen?

 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: