Pagina opties

Groter

Energiecollectief

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Voor energiecollectieven bestaat sinds de zomer van 2020 een subsidieregeling. Hiermee kunnen bijvoorbeeld opstartkosten voor een energiecoöperatie of kosten voor een haalbaarheidsonderzoek worden gedekt. Energiecollectieven konden altijd al een aanvraag bij de gemeente indienen en vaak werden deze aanvragen ook gehonoreerd. Echter ontbrak het aan een set met regels om de aanvragen aan te toetsen. Als gemeente willen wij graag bewoners stimuleren en faciliteren in het opstarten van hun collectief, met de subsidieregeling voor energiecollectieven kan dat nu op een voor iedereen gelijke wijze.

  Per aanvraag kan een bedrag tot € 5000,- worden gesubsidieerd en een in aanmerking komende partij kan eens per vijf jaar een aanvraag doen.

  Wilt u een energiecoöperatie oprichten? Of wilt u samen met uw bestaande collectief een onderzoek uit laten voeren? Kijk dan of u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen.

  Aanvragen subsidie energiecollectief