Pagina opties

Groter

Duurzame energie

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Om het milieu te ontlasten en kosten te besparen is het zowel voor bedrijven als particulieren enorm interessant om gebruik te maken van duurzame energie. Hierin zijn verschillende varianten te onderscheiden, waarbij de een al verder ontwikkeld is dan de ander:

  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Biomassa
  • Waterkracht
  • Geothermie (of aardwarmte)

  De twee eerstgenoemde zijn landelijk, maar ook binnen onze gemeente het verst ontwikkeld. Voor het gebruik van energie uit zon en wind zijn dan ook diverse ontwikkelingen in het Westerkwartier.

  Subsidies en financiering

  Wilt u thuis duurzame energie opwekken? Kijk op de site van energieloket Groningen voor mogelijkheden om u te helpen bij de financiering.

  Zon op Dak

  Gemeente Westerkwartier wil samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan de slag met schonere energie. De energie die opgewekt kan worden met de zon (zonne-energie) is hier een goed voorbeeld van. Zelf energie opwekken doen we het liefst zo dicht mogelijk in de buurt, bijvoorbeeld op het dak. Een bijkomend voordeel is dat het efficiënt benutten van zonnedaken ons minder afhankelijk maakt van zonnepanelen op landbouwgronden. Zo creëren we een win-win-situatie.

  Visie hernieuwbare elektriciteit

  In april 2020 is de visie hernieuwbare elektriciteit vastgesteld door de raad. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente om wil gaan met zonneparken en windmolens. In dit persbericht leest u meer over de totstandkoming van de visie.

  Op de pagina 'Visie hernieuwbare elektriciteit vindt u de visie en bijbehorende bijlagen.

  Regionale Energie Strategie (RES)

  Net als de rest van Nederland doen wij mee aan de regionale energiestrategie, kortweg de RES genoemd. De gemeente Westerkwartier valt onder de regio Groningen. Namens de gemeente gaan diverse medewerkers regelmatig naar bijeenkomsten en vergaderingen om in samenwerking met andere Groningse overheden (waterschap, provincie en gemeenten) en diverse stakeholders (Gasunie, Groninger Energiekoepel, LTO-noord, etc.) een RES voor de regio Groningen op te stellen.

  Meer weten over duurzame energie? Neem contact met ons op:

  duurzaamheid@westerkwartier.nl