Pagina opties

Groter

Bijzondere bijstand

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Bijzondere bijstand is een vergoeding die kan worden toegekend voor bijzondere kosten. Dit zijn bijvoorbeeld extra kosten die u moet maken bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand of tandartskosten.

  Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering).

 • Hoe werkt het?

  U dient een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen voordat u de bijzondere kosten maakt. De gemeente kan dan beoordelen of de kosten noodzakelijk zijn en of u de kosten niet zelf moet betalen, of een deel van de kosten, omdat u bijvoorbeeld spaargeld heeft of inkomen waarvan u de kosten zelf kunt betalen. Ook kan het zijn dat de bijzondere kosten door een andere instantie worden vergoed, bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of een andere, voorliggende instantie.

  Indien u bijzondere bijstand toegekend krijgt is dat meestal een bedrag om niet, dat wil zeggen dat het een gift is, u hoeft dit dus niet terug te betalen

  Voor sommige kosten kunt u echter geen bijzondere bijstand om niet krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om duurzame gebruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld meubels en witgoed. Hiervoor dient u een lening aan te vragen bij de GKB. Indien de lening bij de GKB wordt afgewezen, kunt u zich daarna alsnog tot de gemeente wenden en kan worden beoordeeld of de gemeente u een lening kan verstrekken voor de duurzame gebruiksgoederen. Het gaat dan om leenbijstand wat u dus ook weer moet terugbetalen.

  De gemeente Westerkwartier geeft geen bijzondere bijstand voor een bril. Ook kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage CAK.

  Voor de eigen bijdrage van het CAK geldt echter een overgangsjaar. Indien u in 2018 bijzondere bijstand ontving voor deze eigen bijdrage, kunt u dit in 2019 ook nog aanvragen. Voor mensen die in 2018 geen bijzondere bijstand ontvingen voor de eigen bijdrage CAK geldt dat zij in 2019 ook geen aanspraak hierop kunnen maken. Vanaf 1 januari 2020 zal niemand meer in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een aanvraagformulier bijzondere bijstand opvragen bij de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14 0594 of via e-mail werkeninkomen@westerkwartier.nl. Na invulling en ondertekening van de aanvraag kunt u de aanvraag, samen met alle benodigde bewijsstukken, opsturen naar de gemeente of inleveren aan de balie.

 • Wat moet ik meenemen?

  U dient zoveel mogelijk bewijsstukken in te leveren waaruit blijkt hoe hoog uw inkomen en vermogen is. Dit betreft bankafschriften van al uw bankrekeningen, die van uw eventuele partner en die van uw minderjarige inwonende kinderen. Ook dient u inkomensspecificaties van alle inkomsten van u en uw partner in te leveren. Verder dient u zoveel mogelijk bewijsstukken in te leveren die gaan over de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen acht weken nadat u de aanvraag bijzondere bijstand heeft ingediend, moet de gemeente een besluit nemen op uw aanvraag.

 • Aanvullende informatie

  Periodieke bijzondere bijstand

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen voor een langere periode. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis. Vaak wordt de bijzondere bijstand in zo'n geval toegekend op declaratiebasis, dat betekent dat de gemeente de bijzondere bijstand uitbetaalt, als u bewijsstukken heeft ingeleverd van de gemaakte kosten in een periode. Bij reiskosten naar het ziekenhuis geldt bijvoorbeeld dat u een door de behandelend arts ondertekend bewijs van het ziekenhuisbezoek inlevert, alsmede een bewijs van de hoogte van de reiskosten.