Pagina opties

Groter

Bijstand voor jongeren

 • Wat is het?

  Als u werkloos bent en tussen de 18 en 27 jaar bent, kunt u in sommige gevallen een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Met een bijstandsuitkering kunt u belangrijke kosten (zoals huur, eten en drinken) betalen.

 • Hoe werkt het?

  Omdat de wetgever van mening is dat jongeren eigenlijk geen bijstandsuitkering zouden moeten ontvangen, maar op school horen of aan het werk, is de aanvraagprocedure voor jongeren van 18 tot 27 jaar afwijkend van de aanvraagprocedure voor mensen van 27 jaar en ouder. Jongeren kunnen pas na een zoekperiode van vier weken een aanvraag voor bijstand indienen. In de zoekperiode moet de jongere proberen werk te vinden en onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een opleiding.

  Als de zoekperiode voorbij is en geen werk is gevonden of opleiding is gestart, kan de jongere op werk.nl de aanvraag voor een bijstandsuitkering doen.

  De gemeente beoordeelt vervolgens of u recht heeft op bijstand voor jongeren. De bijstand wordt in principe verstrekt in de vorm van een gift. In sommige gevallen kan de bijstand ook worden verstrekt in de vorm van een lening, die u later terug moet betalen.

  Jongeren van 18 tot 21 jaar kunnen een uitkering naar de jongerennorm ontvangen. Dit is een lage uitkering die is gebaseerd op de hoogte van de kinderbijslag.

  Vanaf 21 jaar wordt de reguliere alleenstaandennorm toegepast. 

  Kostendelersnorm als u een woning deelt

  Bij jongeren komt het regelmatig voor dat zij bij hun ouders wonen. Voor jongeren vanaf 21 jaar geldt dan dat de kostendelersnorm wordt toegepast. De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen bij u in huis wonen, hoe lager uw uitkering. Als er meer personen in uw woning wonen, kunt u namelijk de woonkosten delen.

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraagprocedure voor een bijstandsuitkering voor jongeren tussen 18 en 27 jaar, werkt als volgt:

  • U meldt zich voor een bijstandsuitkering via werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD-code nodig.
  • U gaat 4 weken lang op zoek naar werk en een opleiding.
  • U bewaart deze 4 weken alle sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus en bewijzen waaruit blijkt dat u heeft geprobeerd een opleiding te starten.
  • Als u binnen deze 4 weken geen werk of opleiding hebt gevonden, vraagt u een uitkering aan op werk.nl.
  • Als u al een WW-uitkering hebt, vraagt u 4 weken voordat de WW-uitkering stopt de bijstandsuitkering aan. In de laatste 4 weken van de WW-uitkering zoekt u naar werk of een opleiding.
 • Wat moet ik meenemen?

  Indien u een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft gedaan dient u ook verschillende bewijsstukken in te leveren. Hieronder een (niet limitatieve) lijst van bewijsstukken die de gemeente nodig heeft bij het afhandelen van uw aanvraag:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • Bewijzen waaruit blijkt dat u voldoende heeft gesolliciteerd en heeft geprobeerd een opleiding te starten. Denk aan sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven.
  • gegevens over uw woonsituatie (de hoogte van uw huur of hypotheek)
  • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • gegevens over uw laatste baan
  • bankafschriften van uw rekeningen
  • een overzicht van uw bezittingen en eventuele schulden
  • brieven van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen

  Als u samenwoont met uw partner of echtgenoot, hebt u de hierboven genoemde gegevens ook van hem of haar nodig. 

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, heeft de gemeente 8 weken de tijd om een besluit op uw aanvraag te nemen. U ontvangt dan binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt. Indien de gemeente nog gegevens van uw nodig heeft, kan de beslistermijn worden verlengd.

  Bezwaar maken

  Wanneer u een besluit heeft ontvangen en u bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we vanaf 1 juli 2019 uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is hieronder een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.