Pagina opties

Groter

Bijstand voor jongeren

 • Wat is het?

  Ga je niet naar school en heb je niet genoeg geld om voor jezelf te kunnen zorgen? Dan kun je een uitkering aanvragen. Voor jongeren van 18 tot 27 jaar gelden extra regels.

 • Hoe werkt het?

  Aanvraag uitkering

  DigiDJe hebt een DigiD inlogcode nodig om de bijstandsuitkering aan te kunnen vragen. Op werk.nl ga je naar 'Bijstandsuitkering aanvragen/inschrijving als werkzoekende'. Schrijf je eerst in als werkzoekende. Hierna vraag je de bijstandsuitkering aan.

  Zoekperiode

  Voor jongeren van 18 tot 27 jaar geldt een zoekperiode van 4 weken. De zoekperiode start op de dag dat je je hebt gemeld op www.werk.nl. Ontvang je nu een WW-uitkering? Meld je dan in de laatste 4 weken van je WW-uitkering voor een aanvraag om een bijstandsuitkering. In deze zoekperiode ga je actief op zoek naar werk of naar een opleiding. De zoekperiode is bedoeld om te voorkomen dat de uitkering nodig is.

  Afspraken tijdens zoekperiode

  • Tijdens de zoekperiode nemen wij persoonlijk contact met je op. Wij willen met je kennismaken en afspraken maken over de zoekperiode. Deze afspraken passen bij je persoonlijke situatie en staan dus niet vooraf vast.
  • Kun je werken? Dan maken wij afspraken met jou om te voorkomen dat de uitkering nodig is. Bewaar in ieder geval alle bewijsstukken van je sollicitaties en ook van de inschrijving bij uitzendbureaus.
  • Heb je mogelijkheden om een opleiding te volgen? Dan maken wij hierover afspraken met je. Je kansen op werk zijn namelijk groter wanneer je minimaal een diploma van een mbo-2 opleiding of Havo/Vwo  hebt. Dit wordt een startkwalificatie genoemd.
  • Kun je (op dit moment) niet werken en ook geen opleiding volgen? Dan bespreken we je persoonlijke situatie en maken we afspraken die passen bij je mogelijkheden.

  Indienen aanvraag

  Is de zoekperiode voorbij en het is niet gelukt werk of een opleiding te vinden? Ga dan weer naar www.werk.nl. Je vult nu de laatste vragen in. De aanvraag komt hierna bij de gemeente Westerkwartier binnen. Je krijgt binnen een week een brief waarin staat welke gegevens je moet inleveren. Zorg ervoor dat deze gegevens op tijd worden ingeleverd. Als je de gegevens hebt ingeleverd nodigen wij je uit voor een gesprek over je aanvraag.

  Gesprek

  Wij stellen vast of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Wij kijken bijvoorbeeld hoeveel geld je zelf hebt en of je kosten kunt delen met andere mensen die op hetzelfde adres wonen. Ook bespreken we met je de afspraken die we hebben gemaakt over de zoekperiode.

  Plan van aanpak

  Is de uitkering toegekend? Dan stellen wij een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak staan de afspraken die wij met jou maken. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig om werk te vinden? In het plan van aanpak staat welke hulp je krijgt en wel verplichtingen voor jou gelden. Lees het plan van aanpak goed. Het is belangrijk dat jij je houdt aan de gemaakte afspraken.

  Vragen?

  Heb je vragen of wil je overleggen over je persoonlijke situatie? Neem dan contact op met Astrid Trenning, Sasja Jongsma of Foekje van der Zee. Je kunt bellen naar 14 0594.

  Jongerennorm

  Jongeren van 18 tot 21 jaar kunnen een uitkering naar de jongerennorm ontvangen. Dit is een lage uitkering die is gebaseerd op de hoogte van de kinderbijslag. Vanaf 21 jaar wordt de reguliere alleenstaandennorm toegepast. 

  Kostendelersnorm als u een woning deelt

  Bij jongeren komt het regelmatig voor dat zij bij hun ouders wonen. Voor jongeren vanaf 21 jaar geldt dan dat de kostendelersnorm wordt toegepast. De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen bij u in huis wonen, hoe lager uw uitkering. Als er meer personen in uw woning wonen, kunt u namelijk de woonkosten delen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Indien u een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft gedaan dient u ook verschillende bewijsstukken in te leveren. Hieronder een (niet limitatieve) lijst van bewijsstukken die de gemeente nodig heeft bij het afhandelen van uw aanvraag:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Bewijzen waaruit blijkt dat u voldoende heeft gesolliciteerd en heeft geprobeerd een opleiding te starten. Denk aan sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven.
  • Gegevens over uw woonsituatie (de hoogte van uw huur of hypotheek).
  • Inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave).
  • Gegevens over uw laatste baan
  • Bankafschriften van uw rekeningen.
  • Een overzicht van uw bezittingen en eventuele schulden.
  • Brieven van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen.

  Als u samenwoont met uw partner of echtgenoot, hebt u de hierboven genoemde gegevens ook van hem of haar nodig. 

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, heeft de gemeente 8 weken de tijd om een besluit op uw aanvraag te nemen. U ontvangt dan binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt. Indien de gemeente nog gegevens van uw nodig heeft, kan de beslistermijn worden verlengd.

  Bezwaar maken

  Wanneer u een besluit heeft ontvangen en u bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Al deze informatie hebben we voor je samengevat in deze flyer:

  Flyer bijstand voor jongeren

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is op deze pagina een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.

 • Misschien bent u op zoek naar: