Pagina opties

Groter

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Een bijstandsuitkering is een minimumuitkering waarmee u de noodzakelijke kosten van het bestaan kunt betalen, zoals huur, eten en drinken. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering als uw eigen inkomen en dat van uw eventuele partner te laag is om de kosten van het bestaan zelf te betalen.

 • Hoe werkt het?

  Een bijstandsuitkering wordt verstrekt door de gemeente waar u woont. De gemeente onderzoekt of u recht hebt op bijstand. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan is dat in het algemeen een gift. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor de periodieke uitkering wordt verstrekt in de vorm van een lening. In dat geval moet u de verstrekte uitkering later terugbetalen.

  Voorwaarden

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit of als u recht heeft op studiefinanciering.

  Let op!

  Als u jonger dan 27 jaar bent, dan moet u zich eerst melden voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen. In het gesprek bij de gemeente dient u dan te kunnen aantonen wat u heeft gedaan om werk te vinden of een geschikte opleiding.

  Weer aan het werk

  Naast het recht op een uitkering heeft u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Wanneer u een uitkering ontvangt moet u solliciteren op alle algemeen geaccepteerde arbeid. Het werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis, ervaring en opleidingsniveau.

  Het recht op hulp bij het vinden van een baan kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering ontvangt.

 • Wat moet ik doen?

  DigiDU kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD inloigcode. Als u geen DigiD hebt, dan kunt u via de site van DigiD een DigiD-inlogcode aanvragen.

  Wanneer u via werk.nl een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft ingediend, moet u binnen twee werkdagen contact opnemen met de gemeente. U meldt dan dat u een aanvraag heeft ingediend. De medewerker van de gemeente zal dan checken of uw aanvraag in goede orde is binnengekomen.  

  Vervolgens krijgt u een contactpersoon toegewezen en zult u een brief ontvangen over welke gegevens u dient in te leveren om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Ook zult u worden uitgenodigd voor een gesprek over de uitkeringsaanvraag.

  Let op!

  • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
  • Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, als u zich misdraagt of als u fraude pleegt, kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook zal de verstrekte uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.
 • Wat moet ik meenemen?

  Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u verschillende bewijsstukken inleveren. Hieronder een (niet limitatieve) lijst van bewijsstukken die u in ieder geval moet inleveren.

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat uw aanvraag is binnengekomen bij de gemeente, heeft de gemeente acht weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. U ontvangt dus binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Westerkwartier hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Bezwaar maken

  Als u een besluit op uw aanvraag heeft ontvangen en u bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Indien u meer informatie wilt over een uitkering kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u informatie over de hoogte van de uitkering en overige informatie.

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is op deze pagina een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.