Pagina opties

Groter

Bijstand, uitkering

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig geld om van te leven? En heeft u geen recht op een andere uitkering, zoals een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering)? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Wij nemen een besluit op de aanvraag.

 • Hoe werkt het?

  Voor het recht op bijstand gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien.
  • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

  De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. U gaat daarbij direct op zoek naar werk. Voor jongeren tot 27 jaar gelden specifieke regels.

  Bent u 50 jaar of ouder? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering, speciaal voor oudere werkzoekenden.

  Wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering?

  Dat is afhankelijk van uw situatie.

  U komt in aanmerking als u vermogen onder de vermogensgrens ligt.

  • Vermogensgrens alleenstaande € 6.295,00.
  • Vermogensgrens alleenstaande ouder of gehuwden € 12.590,00.

  Daarbij mag  uw inkomen niet hoger zijn als de bijstandsuitkering die voor uw situatie van toepassing is.

  Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering?

 • Wat moet ik doen?

  Is uw inkomen en vermogen niet hoger dan de voor u geldende norm? Dan hebt u mogelijk recht op een bijstandsuitkering.

  DigiDU kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD inlogcode. Als u geen DigiD hebt, dan kunt u via de site van DigiD een DigiD-inlogcode aanvragen.

  Wanneer u via werk.nl een aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft ingediend, ontvangt u een brief. In deze brief staat welke gegevens nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen. U ontvangt een uitnodiging van de consulent Werk en Inkomen voor een gesprek over de uitkeringsaanvraag.

  Let op!

  • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
  • Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, als u zich misdraagt of als u fraude pleegt, kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook zal de verstrekte uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.
 • Wat moet ik meenemen?

  Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u verschillende bewijsstukken inleveren. Hieronder een (niet limitatieve) lijst van bewijsstukken die u in ieder geval moet inleveren.

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat uw aanvraag is binnengekomen bij de gemeente, heeft de gemeente acht weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. U ontvangt dus binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Westerkwartier hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

  Bezwaar maken

  Als u een besluit op uw aanvraag heeft ontvangen en u bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Indien u meer informatie wilt over een uitkering kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u informatie over de hoogte van de uitkering en overige informatie.

 • Misschien bent u op zoek naar: