Pagina opties

Groter

Bijstand, instelling of tehuis

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Als u 21 jaar of ouder bent en voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling, verpleegtehuis, revalidatiekliniek of andere instelling gaat, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Deze bijstandsuitkering bestaat uit zak- en kleedgeld.

  Als u al bijstand krijgt wanneer u naar de instelling of het tehuis gaat, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals eten) niet meer zelf te betalen.

 • Hoe werkt het?

  Voor het aanvragen van bijstand in een instelling of tehuis gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. U bent gelijkgesteld met een Nederlander als u uit een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt. U bent ook gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of volgens de wet op een andere manier in Nederland mag wonen.
  • U woont in Nederland.
  • U hebt geen of niet genoeg eigen inkomen.
  • U hebt geen of niet genoeg eigen vermogen. Denk hierbij aan uw spaargeld, koophuis en auto.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • De instelling waar u zit, is geen gevangenis of tbs-kliniek. 
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de bijstandsuitkering aan bij de gemeente.

  Als u al bijstand krijgt, geeft u zo snel mogelijk aan de gemeente door dat u voor meer dan 3 maanden naar een instelling of tehuis gaat.

 • Wat moet ik meenemen?

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, hebt u de volgende gegevens nodig:

  • Uw DigiD.
  • Uw laatste inkomensgegevens (salarisstrook, belastingteruggave, alimentatie).
  • Uw lopende uitkeringen (met de hoogte van het bedrag).
  • De hoogte van uw huur of hypotheek.
  • Gegevens over uw laatste baan.
  • Gegevens over uw eigen vermogen.
  • De waarde van uw bezittingen en waardepapieren.
  • De hoogte van uw schulden.
  • Uw laatste bankafschriften.
  • Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, hebt u ook hun gegevens nodig.
 • Hoe lang duurt het?

  Wanneer u aanvraag voor een bijstandsuitkering is binnengekomen, heeft de gemeente 8 weken de tijd om een besluit op uw aanvraag te nemen. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt. Indien de gemeente nog aanvullende bewijsstukken van u nodig heeft, kan de beslistermijn worden verlengd.

  Bezwaar maken

  Wanneer u een besluit op uw aanvraag heeft ontvangen en u bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Als u niet 7 dagen per week in de instelling of het tehuis zit, kan de gemeente het bedrag dat u krijgt hierop aanpassen.