Pagina opties

Groter

Bijstand, instelling of tehuis

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over onze dienstverlening

  De dienstverlening van Inwonerszaken voor de zaken die niet kunnen wachten zoals identiteitsbewijzen, rijbewijzen, aangifte geboorte of overlijden vindt plaats op afspraak en alleen op de locatie Zuidhorn (Hooiweg 9).

  Kom alleen langs als het noodzakelijk is.

  De locaties Grootegast, Leek en Marum zijn per 17 maart gesloten voor publiek. De Milieustraat en locatie Vagroen zijn gesloten (u kunt hier ook geen afspraak voor maken)

  Updates op de pagina over het Coronavirus

 • Wat is het?

  Als u 21 jaar of ouder bent en voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling, verpleegtehuis, revalidatiekliniek of andere instelling gaat, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Deze bijstandsuitkering bestaat uit zak- en kleedgeld.

  Als u al bijstand krijgt wanneer u naar de instelling of het tehuis gaat, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals eten) niet meer zelf te betalen.

 • Hoe werkt het?

  Voor het aanvragen van bijstand in een instelling of tehuis gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. U bent gelijkgesteld met een Nederlander als u uit een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt. U bent ook gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of volgens de wet op een andere manier in Nederland mag wonen.
  • U woont in Nederland.
  • U hebt geen of niet genoeg eigen inkomen.
  • U hebt geen of niet genoeg eigen vermogen. Denk hierbij aan uw spaargeld, koophuis en auto.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • De instelling waar u zit, is geen gevangenis of tbs-kliniek. 
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de bijstandsuitkering aan bij de gemeente.

  Als u al bijstand krijgt, geeft u zo snel mogelijk aan de gemeente door dat u voor meer dan 3 maanden naar een instelling of tehuis gaat.

 • Wat moet ik meenemen?

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, hebt u de volgende gegevens nodig:

  • Uw DigiD.
  • Uw laatste inkomensgegevens (salarisstrook, belastingteruggave, alimentatie).
  • Uw lopende uitkeringen (met de hoogte van het bedrag).
  • De hoogte van uw huur of hypotheek.
  • Gegevens over uw laatste baan.
  • Gegevens over uw eigen vermogen.
  • De waarde van uw bezittingen en waardepapieren.
  • De hoogte van uw schulden.
  • Uw laatste bankafschriften.
  • Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, hebt u ook hun gegevens nodig.
 • Hoe lang duurt het?

  Wanneer u aanvraag voor een bijstandsuitkering is binnengekomen, heeft de gemeente 8 weken de tijd om een besluit op uw aanvraag te nemen. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt. Indien de gemeente nog aanvullende bewijsstukken van u nodig heeft, kan de beslistermijn worden verlengd.

  Bezwaar maken

  Wanneer u een besluit op uw aanvraag heeft ontvangen en u bent het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Als u niet 7 dagen per week in de instelling of het tehuis zit, kan de gemeente het bedrag dat u krijgt hierop aanpassen.