Pagina opties

Groter

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.
  In uw bezwaarschrift moet de volgende informatie zijn opgenomen:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw (digitale) handtekening 

  U kunt uw bezwaarschrift indienen per brief en per post of via het beschikbare webformulier. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt.

  Online bezwaar indienen