Pagina opties

Groter

Begraven of cremeren

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Westerkwartier heeft 27 begraafplaatsen in eigen beheer.

  Wat moet u weten

  Als iemand overlijdt, schakelen nabestaanden in de meeste gevallen een begrafenisondernemer in, die in overleg met de nabestaanden de uitvaart regelt. De begrafenisondernemer neemt veel praktische zaken uit handen, zoals de aangifte van overlijden bij de gemeente.

  • Een particulier graf wordt uitgegeven voor een bepaalde periode. Hiervoor betaalt u grafrechten en de begraafkosten. Na deze periode is het mogelijk om de grafrechten te verlengen
  • Degene die de grafrechten betaalt, is de rechthebbende van het graf. Dit is vaak een erfgenaam of familielid van de overledene. Deze persoon beslist wat er met het graf gebeurt en wie er mag worden bijgezet.
  • De rechthebbende van het graf ontvangt ongeveer 1 jaar voor eind van de grafrechten een brief van de gemeente om zijn wensen over het graf kenbaar te maken
  • De rechthebbende kan ervoor kiezen om afstand te doen van een eigen graf als de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar verstreken is.
  • Grafrechten kunt u ook laten overschrijven op naam van een andere rechthebbende. Meestal is dit een andere erfgenaam of een ander familielid
  • Bij het overlijden van de rechthebbende van het particuliere graf moet het recht worden overgeschreven naar een nieuwe rechthebbende.
  • U regelt de overschrijving van de grafrechten bij de administratie van de gemeente.
  • Uw contactgegevens moeten actueel zijn, zodat we u kunnen bereiken. Anders kunnen de grafrechten vervallen aan de gemeente.

  Mogelijkheden

  U kunt kiezen uit een particulier graf, een urnennis of particulier urnengraf. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de as te verstrooien. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op via 14 0594 of via het mailadres begraafplaatsen@westerkwartier.nl .

 • Wat moet ik doen?

  Grafbedekking

  De grafbedekking en het gedenkteken moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan afmetingen, fundering en de duurzaamheid van het materiaal. De voorwaarden zijn te vinden in de 'Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Westerkwartier'.

  Melding en vergunning grafbedekking

  Voor het plaatsen van een grafbedekking dient een schriftelijke melding te worden gedaan bij het college, meestal wordt dit door de steenhouwer geregeld. Voor gewenste grafbedekkingen die niet voldoen aan de voorwaarden in de Nadere Regels, is een vergunning vereist.

  Onderhoud grafbedekkingen graven

  U moet zelf het graf onderhouden en herstellen waarvan u rechthebbende of de belanghebbende bent. Het algemene onderhoud van de begraafplaatsen wordt door de gemeente gedaan.

 • Wat kost het?

 • Aanvullende informatie

  Nadere Regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Westerkwartier 2020 en de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020 gemeente Westerkwartier zijn ook geplaatst op een landelijke website www.overheid.nl

 • Openbare documenten