Pagina opties

Groter

Begraafplaatsenbeleid

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Reageren op conceptvoorstellen begraafplaatsenbeleid

  We zijn bezig met het opstellen van ons nieuwe begraafplaatsenbeleid. Hiervoor hebben we een inventarisatie gemaakt van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen en voorstellen opgesteld over onder meer onderwerpen als begraafcapaciteit, graftermijnen, keuzemogelijkheden en een natuurbegraafplaats. We willen graag van u weten wat u van de conceptvoorstellen vindt. Deze vindt u op deze pagina onder het kopje 'Openbare documenten'. U kunt uw reactie geven tot en met 31 januari 2021 via begraafplaatsen@westerkwartier.nl. Na verwerking van de reacties, maakt het college definitieve voorstellen en legt deze naar verwachting rond de zomer van 2021 voor aan de gemeenteraad.

  Toelichting

  In 2020 hebben we een inventarisatie gemaakt van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen in het Westerkwartier. Daarna hebben we een startnotitie opgesteld, waarin de onderwerpen zijn benoemd die actueel zijn in het begraafplaatsenbeleid. De startnotitie is besproken met de gemeenteraad en met uitvaartondernemers, uitvaartverenigingen en vrijwilligersgroepen van de begraafplaatsen. De resultaten van deze besprekingen hebben geleid tot genoemde conceptvoorstellen. We willen deze conceptvoorstellen nu graag toetsen bij de inwoners en betrokken organisaties.

 • Openbare documenten

 • Misschien bent u op zoek naar: