Pagina opties

Groter

Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Het gaat dan om ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

  Er zijn twee soorten begeleiding:

  • individuele begeleiding
  • groepsbegeleiding

  Individuele begeleiding

  Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
  • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
   • Bepalen van het dagritme
   • Sociale contacten en sociale omgeving
   • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
  • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
  • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

  Groepsbegeleiding (dagbesteding)

  Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

  • activering;
  • beweging;
  • leren omgaan met dementie;
  • contacten;
  • een zinvolle invulling van de dag;
  • voorkomen van vereenzaming;
  • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat;
  • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger.

  Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zefredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

  De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

 • Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met Team Mens & Gezin, telefoonnummer 14 0594, bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur.
  • U maakt melding van uw probleem
  • Een Wmo consulent maakt een afspraak met u voor een gesprek over uw situatie.
  • U geeft in dit gesprek aan waar u hulp bij nodig heeft.

  Uit het gesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen zoals:

  • U regelt zelf een oplossing.
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
  • U heeft toegang tot een andere wetgeving of voorziening.
  • U doet een aanvraag bij de gemeente voor individuele hulp.

  Een melding kunt u ook kunt u via de mail doorgeven via het mailadres wmo@westerkwartier.nl. Vermeldt in de mail  graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden waarom u een melding doet.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.