Pagina opties

Groter
A A

Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  Afvalstoffenheffing wordt geheven van een gebruiker van een woning ten aanzien waarvan de gemeente de verplichting heeft tot het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. Het is voor het vastrecht daarbij niet relevant of er daadwerkelijk afval wordt aangeboden.

  Naast een verschuldigd vastrecht wordt er afgerekend op basis van de hoeveelheid aangeboden kg afval.

  Veelgestelde vragen

  Hoe betaal ik mijn aanslag?

  Krijgt u een foutmelding tijdens de betaling via internetbankieren, vult u dan de naam van de voormalige gemeente in.

  Betreft het een waarschuwing van de bank bij de naam/nummer controle, dan kunt u dit negeren en doorgaan met de betaling.

  De tenaamstelling van de verschillende rekeningnummers van de voormalige gemeenten is inmiddels aangepast, u kunt hier gemeente Westerkwartier invullen. De betaling zou dan zonder foutmelding/waarschuwing moeten verlopen.

  Wanneer ontvang ik de aanslag OZB, Afvalstoffenheffing en rioolheffing?

  Het is de verwachting dat de aanslagen OZB, Afvalstoffenheffing en rioolheffing eind mei/juni 2019 verstuurd worden.

  Hoe vraag ik een afvaloverzicht aan?

  Zolang de afvaloverzichten niet op te vragen zijn via de website kunt u deze per e-mail opvragen via belastingen@westerkwartier.nl, deze wordt dan per e-mail/post toegestuurd. De periode op de aanslag gaat over het gehele jaar 2018, als u in 2018 bent verhuisd dan is er afgerekend op basis van in- en uitschrijving. De ledigingen over de juiste periode zijn in te zien via het afvaloverzicht.

  U kunt ook via het online formulier een weegoverzicht aanvragen, het overzicht wordt u dan per mail opgestuurd.

  Online een weegoverzicht opvragen

  Ik betaal via automatische incasso en ben gewend om in 10 termijnen te betalen;

  De aanslag afvalstoffenheffing variabel (kg) wordt bij een bedrag boven de € 30,00 in drie termijnen geïncasseerd. Mocht dit niet lukken dan kunt u een betalingsregeling treffen bij de kassier, via kassier@westerkwartier.nl.

  De tarieven voor 2018;

  Tarieven
  voormalige gemeente Leek;    vastrecht € 121,00 / variabel € 0,35
  voormalige gemeente Marum;  vastrecht € 131,00 / variabel € 0,35
  voormalige gemeente Zuidhorn;   vastrecht € 109,19 / variabel € 0,28
  voormalige gemeente Grootegast; vastrecht € 124,00 / variabel € 0,35

  De tarieven 2019 voor de gemeente Westerkwartier zijn;

  • vastrecht € 122,00 per jaar
  • variabel €       0,35 per kg.

  De tarieven 2019 voor de gemeente Het Hogeland;

 • Aanvullende informatie

  Aanslag afvalstoffenheffing en reinigingsrecht in de bus

  Met dagtekening 31 januari 2019 ontvangt u de aanslag afrekening kilo's van 2018. De aanslag afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bestaat uit een vast deel en een afrekening van de kilogrammen (variabel deel). De aanslag voor het vaste deel hebt u in 2018 ontvangen. Op deze aanslag vindt u de afrekening voor de door u aangeleverde kilogrammen afval in 2018.

  Voormalige gemeenten

  Voor de voormalige gemeenten Marum, Leek en Zuidhorn betreft het de aanslag diftar voor het gehele jaar. Voor de voormalige gemeente Grootegast betreft dit de aanslag diftar voor het laatste half jaar van 2018, omdat de aanslag voor het eerste half jaar al is opgelegd in 2018. Als u pas in de loop van 2018 in één van de voormalige gemeenten bent komen wonen of uw bedrijf zich hier heeft gevestigd, heeft deze aanslag uiteraard alleen betrekking op die periode dat u belastingplichtig bent.

  Aanslagen 2019

  In voorgaande jaren werden de aanslagen gemeentelijke belastingen doorgaans verstuurd rond eind februari van dat jaar. Naar verwachting zullen de aanslagen onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing (vastrecht) en rioolheffing/reinigingsrecht dit jaar pas eind mei verstuurd worden.

  Informatie
  Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0594.

  Indien u niet eens bent met de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC LEEK.

  De aanslagen OZB, Afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn eind mei verstuurd.