Pagina opties

Groter
A A

Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

  • Wat is het?

    De Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier is vanaf oktober 2018 de opvolger van de vier Wmo adviesraden in het Westerkwartier. De adviesraad adviseert - gevraagd en ongevraagd - het college van de gemeente Westerkwartier over het sociaal domein.

    De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders op het terrein van jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. De adviesraad bestaat uit inwoners van het Westerkwartier die binding hebben met het sociaal domein en betrokken zijn bij hun doelgroep.

    U bent van harte welkom om de vergaderingen van de adviesraad bij te wonen.

    Meldt u zich vooral aan via adviesraad@westerkwartier.nl zodat we bij eventuele wijzigingen van tijd of plaats contact met u op kunnen nemen!