Pagina opties

Groter

Aardgaswinning

 • Wat is het?

  Het meeste Nederlandse aardgas bevind zich in het Groningenveld. Het Groningenveld ligt in het Noordoosten van de provincie Groningen. De plaatsen die boven het Groningenveld liggen worden samen het aardbevingsgebied genoemd. Dit zijn: Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum en Midden-Groningen.

  Naast het grote Groningenveld zijn er nog meer dan 250 gasvelden in Nederland, op land en in de Noordzee, waaruit aardgas wordt gewonnen. In de gemeente Westerkwartier liggen 15 gasvelden. Naast gasvelden bevinden zich in de gemeente Westerkwartier ook twee locaties voor gasopslag: Grijpskerk (opslag van gas uit kleine velden) en Norg (opslag van gas uit het Groningenveld) Een overzicht met alle gaslocaties in onze gemeente vindt u op de interactieve kaart van NAM.

 • Hoe werkt het?

  Schade

  Gaswinning en gasopslag kunnen mogelijk leiden tot bodembeweging. Bodembeweging kan voor schade aan gebouwen zorgen. Ook in het Westerkwartier hebben inwoners te maken met schade aan gebouwen.

  Begin 2019 heeft de landelijke overheid de regie op schadeafhandeling naar zich toe getrokken. De minister wil de schademeldingen van schade door gaswinning uit het Groningenvel den gasopslag Norg afhandelen in een zelfstandig bestuursorgaan dat los staat van de NAM: het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IM). Hiervoor is een nieuwe wet nodig en zolang deze wet er nog niet is worden schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld en gasopslag Norg behandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Voor schade door overige mijnbouwactiviteiten, waaronder gaswinning uit kleine velden en gasopslag Grijpskerk, richt de minister, onafhankelijk van de NAM, een Landelijk Loket Mijnbouwschade op. Zodra de nieuwe loketten voor schademeldingen geopend zijn, zullen we dat op deze website melden.

  Indien u schade heeft die vermoedelijk is ontstaan door gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag Norg kunt u dit melden bij de TCMG. Op de website van de commissie vindt u informatie over schademeldingen en schadeafhandeling.

  Indien u schade heeft die vermoedelijk is ontstaat door gaswinning uit een klein gasveld of gasopslag Grijpskerk kunt u dit melden bij NAM. Op de website van NAM vindt u formulieren om schade aan NAM te kunnen melden. 

  Onafhankelijke raadsman

  Heeft u een klacht over de schadeafhandeling, dan kunt u dit melden bij de onafhankelijke raadsman gaswinning Groningen. Dit kan via telefoonnummer 088 22 344 55 of per e-mail: info@onafhankelijkeraadsman.nl.

  Rol gemeente

  De gemeente maakt zich sterk voor de belangen van haar inwoners en een correcte afhandeling van schademeldingen. Onder andere door gebruik te maken van inspraakprocedures bij vergunningverlening door het ministerie. In de afgelopen jaren hebben de voorgangers van de gemeente Westerkwartier samen met:

  • de andere Groninger gemeenten met succes beroep ingesteld tegen het gaswinningbesluit  van de minister van Economische Zaken;
  • de (voormalige) gemeente Winsum en de provincie Groningen, de minister van Economische Zaken geadviseerd niet over te gaan tot fracken in Saaksum;
  • de (voormalige) gemeente DDFK (Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a.), provincie Groningen, provincie Friesland en Wetterskip Fryslân, de minister van Economische Zaken geadviseerd geen nieuw gasveld te ontwikkelen in Pieterzijl;
  • de Noord-Drentse gemeenten met succes beroep ingesteld tegen het besluit van de minister om de gasdruk in gasopslag Norg te verruimen;
  • de Noord-Drentse gemeenten beroep ingesteld tegen gaswinningsbesluit Westerveld van de minister van Economische Zaken.

  Daarnaast behartigt de gemeente de belangen voor onze inwoners in verschillende overleggen en projecten. De gemeente Westerkwartier is onder andere vertegenwoordigd in een bestuurlijk platform voor gemeenten met kleine gasvelden en neemt deel aan een proef met tiltsensoren van de Nationaal Coördinator Groningen.

  Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met Noortje van den Nieuwenhuizen. Dit kan via telefoonnummer 0594 50 87 85 of per e-mail: noortje.vandennieuwenhuizen@westerkwartier.nl.

 • Aanvullende informatie

 • Online of telefonisch een afspraak maken

  Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken we uitsluitend op afspraak.

  Voor veel diensten en producten is het mogelijk online een afspraak te maken. In dat geval is op deze pagina een knop geplaatst met de tekst "afspraak maken".

  Vindt u die knop niet, dan kunt u telefonisch een afspraak inplannen via het telefoonnummer 14 0594

  Op de pagina met onze openingstijden vindt u wanneer we telefonisch bereikbaar zijn.