Pagina opties

Groter

Aardgas

 • Wat is het?

  Het meeste Nederlandse aardgas bevindt zich in het Groningenveld. Het Groningenveld ligt in het Noordoosten van de provincie Groningen. De plaatsen die boven het Groningenveld liggen worden samen het aardbevingsgebied genoemd. Dit zijn: Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum en Midden-Groningen.

  Naast het grote Groningenveld zijn er nog meer dan 250 gasvelden in Nederland, op land en in de Noordzee, waaruit aardgas wordt gewonnen. In de gemeente Westerkwartier liggen 15 gasvelden. Naast gasvelden bevinden zich in de gemeente Westerkwartier ook twee locaties voor gasopslag: Grijpskerk (opslag van gas uit kleine velden) en Norg (opslag van gas uit het Groningenveld). Een overzicht met alle gaslocaties in onze gemeente vindt u op de interactieve kaart van NAM.

 • Hoe werkt het?

  Schade

  Gaswinning en gasopslag kunnen mogelijk leiden tot bodembeweging. Bodembeweging kan voor schade aan gebouwen zorgen. Ook in het Westerkwartier kunnen inwoners te maken krijgen met schade aan gebouwen.

  De afgelopen tijd is er veel veranderd in de wijze waarop schademeldingen worden behandeld. Tot begin 2018 werden schades die vermoedelijk door gaswinning en-opslag veroorzaakt werden afgehandeld door achtereenvolgens NAM en CVW (Centrum Veilig Wonen). De minister heeft destijds besloten de schadeafhandeling gefaseerd onafhankelijk te maken van de mijnbouwexploitanten.

  Schade melden: twee loketten, één voordeur

  In eerste instantie is een loket ingericht voor schades die vermoedelijk veroorzaakt worden door gaswinning uit het Groningenveld en gasopslag in Norg. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is 19 maart 2018 opgericht om als onafhankelijke instantie besluiten te nemen over de aanvragen tot schadevergoeding van de schade door de gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg. Ondertussen bereidde de minister een wet voor waarmee de tijdelijkheid van de organisatie eraf gaat, en ook de onafhankelijkheid nadrukkelijker is geborgd. Per 1 juli 2020 is TCMG het Instituut Mijnbouw Groningen (IMG).

  Vervolgens heeft de minister zich gericht op de schademeldingen die vermoedelijk veroorzaakt worden door gaswinning uit kleine velden en gasopslagen (anders dan Norg). Omdat de TCMG specifiek als taak had schademeldingen in relatie tot gaswinning uit Groningenveld (en opslag Norg) af te handelen moesten inwoners met schade die vermoedelijk door gaswinning uit kleine velden was ontstaan zich nog altijd bij de mijnbouwonderneming melden. Dat was een onwenselijke situatie. Voor schade door gaswinning uit kleine velden en gasopslag (anders dan Norg) is een landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade gerealiseerd. Het loket waar inwoners zich kunnen melden is de Commissie Mijnbouwschade.

  Waar kan ik terecht voor schademelding?

  Omdat het voor inwoners ondoenlijk is om zelf te bepalen door welke gaswinning of gasopslag de schade vermoedelijk is ontstaan werken de loketten met één voordeur. Dit geldt met name voor inwoners van onze gemeente, omdat er zowel sprake is van schade door gaswinning uit Groningenveld (loket IMG) als schade door gaswinning uit kleine velden (loket CM). De CM fungeert als voordeur voor beide loketten. Een gedupeerde hoeft een schademelding maar eenmaal in te dienen. De melding wordt vervolgens behandeld door de voor de beoordeling van de betreffende schade bevoegde instantie. Indien nodig worden meldingen overgedragen. U kunt zich melden bij de Commissie Mijnbouwschade.

  Waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Een nieuw instrument van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is de Waardedalingsregeling. Op basis van deze regeling kunnen woningeigenaren een vergoeding ontvangen voor de waardedaling van de woning, als gevolg van ligging in de aardbevingsregio. Het IMG richt zich hierbij expliciet op eigenaren die wonen in het effectgebied van het Groningenveld. Het IMG heeft een overzicht met een totaal aantal van 138 specifieke postcodegebieden gepubliceerd. Deze postcodegebieden vallen in de gemeenten Loppersum, Appingedam, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Aa en Hunze, Oldambt, en Westerkwartier. Eigenaren in deze postcodegebieden komen in aanmerking voor de vergoeding van schade door waardedaling. De geselecteerde postcodegebieden bestrijken niet de volledige gemeente. Woningeigenaren die hiervoor in aanmerking komen ontvangen een brief van het Instituut Mijnbouwschade. In deze brief zal onder andere uitleg gegeven worden over de procedure en over de hoogte van de compensatie.

  Vanwege de omvang wordt de regeling gefaseerd ingevoerd, te beginnen op 1 september 2020 voor eigenaren van woningen in Loppersum en Appingedam. In januari 2021 zullen naar verwachting de woningeigenaren die in aanmerking komen voor de Waardedalingsregeling in het Westerkwartier aan de beurt zijn. Voor vragen en meer informatie over de procedure van de Waardedalingsregeling kunt u terecht op de website van het IMG.

  Tijdelijk geen afhandeling schademeldingen

  Op maandag 31 augustus 2020 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kenbaar gemaakt dat het instituut tijdelijk stopt met schadeopname en de afhandeling van schademeldingen uit o.a. het Westerkwartier.

  Het IMG heeft besloten voorlopig geen besluiten te nemen voordat er meer duidelijkheid is over de vraag of diepe bodemdaling en -stijging schade aan gebouwen en objecten kan veroorzaken, en onder welke omstandigheden dan precies. Het IMG heeft de TU Delft en TNO hiervoor om advies gevraagd.

  Voor vragen en meer informatie over dit besluit kunt u terecht op de website van het IMG. Op deze website valt er ook meer te lezen over veelvoorkomende vragen. Door te klikken op de volgende link komt u terecht op de website van het IMG: Beoordeling diepe bodemdaling en stijging.

  Onafhankelijke raadsman

  Heeft u een klacht over de schadeafhandeling, dan kunt u dit melden bij de onafhankelijke raadsman gaswinning Groningen. Dit kan via telefoonnummer 088 22 344 55 of per e-mail: info@onafhankelijkeraadsman.nl.

  Rol gemeente

  De gemeente maakt zich sterk voor de belangen van haar inwoners en een correcte afhandeling van schademeldingen. Onder andere door gebruik te maken van inspraakprocedures bij vergunningverlening door het ministerie. In de afgelopen jaren hebben de voorgangers van de gemeente Westerkwartier samen met:

  • de andere Groninger gemeenten met succes beroep ingesteld tegen het gaswinningbesluit  van de minister van Economische Zaken;
  • de (voormalige) gemeente Winsum en de provincie Groningen, de minister van Economische Zaken geadviseerd niet over te gaan tot fracken in Saaksum;
  • de (voormalige) gemeente DDFK (Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a.), provincie Groningen, provincie Friesland en Wetterskip Fryslân, de minister van Economische Zaken geadviseerd geen nieuw gasveld te ontwikkelen in Pieterzijl;
  • de Noord-Drentse gemeenten met succes beroep ingesteld tegen het besluit van de minister om de gasdruk in gasopslag Norg te verruimen;
  • de Noord-Drentse gemeenten beroep ingesteld tegen gaswinningsbesluit Westerveld van de minister van Economische Zaken.

  Daarnaast behartigt de gemeente de belangen voor onze inwoners in verschillende overleggen en projecten. De gemeente Westerkwartier is onder andere vertegenwoordigd in een bestuurlijk platform voor gemeenten met kleine gasvelden en neemt deel aan een proef met tiltsensoren van de Nationaal Coördinator Groningen.

  Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan contact op met team duurzaamheid. Dit kan via telefoonnummer 14 0594 of per e-mail: duurzaamheid@westerkwartier.nl.

 • Aanvullende informatie

 • Misschien bent u op zoek naar: