Lidl heeft bekend gemaakt dat zij de nu nog aan de Samuel Levistraat in Leek gevestigde supermarkt wil sluiten en een nieuwe winkel wil openen in winkelcentrum De Liekeblom. De verhuizing staat gepland voor juni 2023. 

Tijdelijke inrichtingsmaatregelen

Om er voor te zorgen dat de parkeer- en verkeersituatie op orde zijn als Lidl haar deuren in juni opent, worden in de periode april – juni 2023 een aantal tijdelijke inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Hiertoe is een inrichtingsplan opgesteld. Dat plan voorziet onder ander in:

  • Het verleggen van een deel van De Schans (zuidzijde). Hierdoor ontstaat tussen De Schans en De Liekeblom ruimte voor een nieuwe toegang van het winkelcentrum. Ook komt hierdoor ruimte voor de aanleg van parkeerplaatsen.
  • Het realiseren van een brug tussen het grote parkeerterrein aan de zuidzijde van de Liekeblom en de Schans, dicht bij de nieuwe toegang tot het winkelcentrum.  
  • Stallingen voor fietsen en winkelwagentjes.
  • Het verbinden van het parkeerterrein ten westen van de Liekeblom en de westelijke entree van het winkelcentrum. 
     

Inrichtingsplan bekijken

U kunt het inrichtingsplan bekijken in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. Dit kan tijdens de openingstijden. U kunt het plan ook hieronder bekijken.

Definitieve herinrichting

Ons doel is om uiteindelijk te komen tot een definitieve en kwalitatief hoogwaardige(r) inrichting van het openbaar gebied aan de zuidoostzijde van de Liekeblom. Daartoe wordt in het 1e kwartaal van 2023 een openbare bijeenkomst georganiseerd. Nadere informatie over tijd en plaats van deze inloopbijeenkomst volgt nog. 

Heeft u vragen?

Belt u dan met Jolanda Buursma, medewerker team Wegen, verkeer en vervoer. U bereikt haar via 14 0594. U kunt ook een mail sturen naar info@westerkwartier.nl