De afvalinzamelaars kunnen soms door ongelukkig geparkeerde auto’s een straat niet doorrijden.

Gevolg is dat zij uw afval niet mee kunnen nemen. Om de afvalinzamelaars te helpen, vragen wij u vriendelijk om:

  • Auto’s te parkeren op het eigen erf of openbare parkeerplaatsen en
  • in de gevallen waarbij dit niet mogelijk is, auto’s op dezelfde kant van de weg te parkeren.

Namens onze inzamelaars iedereen bedankt voor de hulp.