Voor het jaar 2023 staat de minimaregeling weer open.

U kunt een tegemoetkoming in de kosten voor de gemeentelijke belastingen aanvragen. Het gaat dan om het vastrecht van de afvalstoffenheffi ng. In 2023 is dit € 199,-. Ook kunt u een vergoeding uit het Participatiefonds aanvragen. Voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten. Het bedrag voor een volwassene is hoger geworden. Het is nu € 210,- voor een heel jaar. Voor uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar is € 118,- beschikbaar.

Bijstandsuitkering? Dan hoeft u niet aan te vragen

Wanneer u vanaf 1 januari 2023 een bijstandsuitkering van ons ontvangt, heeft u al een brief gekregen. Wanneer u na 1 januari 2023 een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u later een brief van ons. U hoeft dus niet aan te vragen.

Inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig vermogen?

Op de website www.potjeswijzer.nl ziet u Potjes voor minima staan. Er zijn niet alleen potjes van de gemeente. Gloed, de Voedselbank en Stichting Leergeld Westerkwartier hebben ook potjes. De potjes van stichting Leergeld zijn voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Op dit moment zijn er 21 potjes.

Potje Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen

Bij dit potje kunt u lezen wie in aanmerking komt. Wat de voorwaarden zijn, hoe het werkt en hoe u kunt aanvragen. Bij dit potje kunt u met uw DigiD een aanvraag doen. Voor het vastrecht van de afvalstoff enheffi ng en de vergoeding uit het Participatiefonds. Wanneer u liever een aanvraagformulier via de post ontvangt, kunt u dat ook aangeven.

Vragen?

Bel dan met een medewerker Inkomen via telefoonnummer 14 0594. Mailen mag ook, groepinkomen@westerkwartier.nl