Wilt u een huis of gebouw bouwen in de gemeente Westerkwartier? Doe dan mee aan de pilot (proef) om een bedrijf toezicht te laten houden op de bouw (in plaats van de overheid). Door mee te doen verloopt de afhandeling van uw aanvraag sneller én heeft u 20% minder legeskosten. Er is ruimte voor drie deelnemers.

Wat is kwaliteitsborging?

Kwaliteitsborging gaat over dat iemand bekijkt of de bouw aan de juiste kwaliteit voldoet. Normaal gesproken doet de overheid dat. Bij private kwaliteitsborging doet niet de overheid, maar een bedrijf dit. Op die manier is de bouwsector zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van bouwen.

Nieuwe begrippen: kwaliteitsborger en instrument

Een aanvrager die wil gaan bouwen, neemt contact op met een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger is een ander woord voor een (private) organisatie die de bouwplannen beoordeeld. Deze organisatie kijkt of de bouw voldoet aan het Bouwbesluit. Ook houden ze toezicht tijdens de bouw.

De kwaliteitsborger gebruikt hierbij een zogenaamd ‘instrument’. Dat is een regeling over de controle op het bouwplan en de toezicht op de bouw. Voorbeelden van instrumenten bestaan uit diverse certificatie- en erkenningsregelingen.

Waarom deze pilot?

Door middel van deze pilot wil de gemeente zich voorbereiden op de wetswijziging (per 1 januari 2024). Door deze pilot doet de gemeente alvast ervaring op met private kwaliteitsborging. Ook wil de gemeente een platform ontwikkelen om straks beter te werken met de Omgevingswet, die tegelijk tijdig ingaat.

Wat kan de pilot mij bieden?

Deelnemers hebben twee voordelen. Uw aanvraag wordt sneller afgehandeld en u heeft 20% minder kosten op de leges (tot een maximum van € 15.000,=). Ook doet u zelf ervaring op. Er is ruimte voor drie pilots (proeven).

Hoe kan ik meedoen aan de pilot?

Als u mee wilt doen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvraag van de omgevingsvergunning gaan over de activiteit 'bouwen'. De gemeente kan u ook vragen om mee te doen aan een pilot. Deelname is altijd op vrijwillige basis. We leggen u graag uit in een persoonlijk gesprek wat de mogelijkheden zijn.

Hoe kan ik een aanvraag indienen om mee te doen met de pilot?

U kunt uw project aanmelden door te mailen naar janjacob.breimer@westerkwartier.nl. Hij neemt dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek. De aanvraag zelf kunt u hierna indienen via www.omgevingsloket.nl(externe link). Bij de omschrijving van het project geeft u aan dat het gaat om een proefproject voor de 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen'.

Waar kan ik meer lezen over de private kwaliteitsborging?

Wilt u meer informatie over de wetswijziging en onze pilots (proeven)? Vraag dan onze 'Projectfolder Pilots Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 2023' aan. Dat kan door te mailen naar het bovenstaande e-mailadres. U kunt ook contact opnemen op telefoonnummer 14 0594.