Nu de vorming van het college in een nieuwe fase is beland gaat ook de totstandkoming van een raadsakkoord van start. Vorige week werd bekend dat de fracties van VZ Westerkwartier, ChristenUnie, GroenLinks/PvdA en Sterk Westerkwartier samen gaan formeren.

Daarmee is de informatiefase succesvol afgerond. 

Dit betekent ook dat een start wordt gemaakt met het raadsakkoord. In dit raadsakkoord worden een aantal onderwerpen opgenomen die door de hele raad, dus coalitie en oppositie, belangrijk gevonden worden. Door het schrijven van een raadsakkoord geeft de gemeenteraad nog meer invulling aan haar kaderstellende rol als hoogste bestuursorgaan van de gemeente.  

De komende weken zullen er gesprekken plaatsvinden met en tussen de verschillende fracties. Hierbij zullen keuzes worden gemaakt voor de diverse onderwerpen, maar ook over de inhoud. Dit proces zal begeleid worden door de griffie. 

Het coalitieakkoord en het raadsakkoord vormen dan samen de ruggengraat van de plannen van de gemeente Westerkwartier voor de komende 4 jaar.