De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving in één nieuwe wet. Dit gaat onder meer over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en cultureel erfgoed.

Wat is de Omgevingswet?

Wat is de Omgevingswet? Dit is een nieuwe wet, die van alles regelt voor de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. Deze wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet brengt de bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen in één wet. Het gaat hierbij om wetten en regels voor wonen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. De wet gaat in op 1 januari 2024.

Wat betekent dit voor u?

Vraagt u een vergunning aan, die invloed heeft op de leefomgeving? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Vragen uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aan, die iets verandert aan uw omgeving? Dan mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht de aanvrager(s) u op tijd te informeren over de plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u simpel met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is de website waar alle overheden samenwerken. Hier vindt u op één plek alle informatie die u nodig heeft.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Eén Omgevingswet

  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

Eén digitaal Omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u de plannen die er al zijn. U ziet ook de regels, die gelden voor een locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding nodig is.

Eén Omgevingsvergunning

  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Meer procedures worden in 8 weken afgehandeld na aanvraag (in plaats van 26 weken).

Meer ruimte voor eigen ideeën en plannen en regie.

Nieuwe instrumenten

Daarnaast werkt de gemeente met de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning. Deze nieuwe instrumenten ondersteunen ons bij de uitvoering van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

De gemeente heeft een Omgevingsvisie gemaakt. Deze Omgevingsvisie is een soort lijst met afspraken en keuzes voor de komende jaren. De raad heeft de Omgevingsvisie 16 februari 2022 vastgesteld. Op www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl leest u hier meer over. De definitieve Omgevingsvisie werken we nu uit tot het Omgevingsplan.

Omgevingsplan

In het Omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels voor de leefomgeving. Die staan nu nog in bestemmingsplannen en aparte verordeningen. Deze bestemmingsplannen en verordeningen gelden straks niet meer. Het Omgevingsplan maakt duidelijk wat in onze leefomgeving wel of niet kan, mag of moet.

Gemeenten moeten voor 2030 hun Omgevingsplan klaar hebben. De komende jaren werken we aan het definitieve Omgevingsplan. Vanaf het moment dat de Omgevingswet ingaat, werken we met een tijdelijk Omgevingsplan. Zo kunnen we alles in onze leefomgeving toch goed en volgens de wet blijven regelen.

Omgevingsvergunning

Straks is er ook nog maar één omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten. Die vervangt alle bestaande aparte vergunningen. Zoals voor het bouwen van een schuur of voor het kappen van een boom.

Wat is het Omgevingsloket?

Ook nieuw is het Omgevingsloket. Dit is een digitaal loket (website) waar alle overheidsinformatie en regels over de omgeving staat. Inwoners en ondernemers kunnen via dit loket (hun) plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Het nieuwe Omgevingsloket kent drie onderdelen:

  1. Vergunningencheck: hier kunt u zien of u een vergunning nodig heeft. Ook ziet u hier of een melding nodig is van uw activiteit.
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie.

Het digitale adres van het Omgevingsloket maakt het Rijk voor de invoering van de wet bekend. Dit Omgevingsloket vervangt straks het bestaande OLO-loket en Ruimtelijkeplannen.nl.

Het belang van participatie

Iedereen die een vergunning aanvraagt, moet daarbij aangeven of participatie heeft plaatsgevonden. Is voor het idee of plan een vergunning nodig? Dan is het nodig dat de aanvrager aangeeft of hij de omgeving bij de plannen heeft betrokken. Ook hoe hij dat heeft gedaan en wat hij met de inbreng heeft gedaan. Iedereen kan initiatiefnemer zijn: een inwoner of ondernemer en ook organisaties of de overheid. 

De gemeente kan u in alle fasen van het vergunningsproces adviseren. Ook over hoe u de participatie kunt inrichten. U doet er goed aan op tijd contact te leggen met de gemeente. Vooral als u een (ruimtelijk) plan heeft dat invloed heeft op de omgeving.

Westerkwartier bereidt zich voor op de Omgevingswet

Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen te maken met de Omgevingswet. Al deze organisaties bereiden zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Ook de gemeente Westerkwartier bereidt zich hierop voor. Dat is een flinke klus. We passen stap voor stap onze regels en manier van werken aan aan de nieuwe wet.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Anne KCC

Onze medewerkers helpen u graag.