Het college van de gemeente Westerkwartier stelt Zuidhorn voor als toekomstbestendige locatie van gemeentehuis/gemeentekantoor met raadszaal. Doorgaan in de huidige vijftien huisvestingslocaties kost veel extra geld om te kunnen voldoen aan onderhouds- en duurzaamheidseisen en -ambities.

Dat komt uit een uitgebreid vervolgonderzoek dat het college van burgemeester en wethouders heeft uitgevoerd in opdracht van de raad. Zoals afgesproken komt dit voorstel vóór het zomerreces nog in de raad. Dat is gezien de huidige marktontwikkelingen ook gewenst. 

Het college stelt de raad voor om op woensdag 13 juli het besluit te nemen
Op woensdag 6 juli 2022 gaat het college eerst met de gemeenteraad in gesprek over het onderzoek en het voorstel tijdens een openbare raadsbijeenkomst. 

Doorgaan in huidige situatie leidt tot veel extra kosten

De gemeente is na de herindeling doorgegaan in vier gemeentehuizen, acht buitendienstlocaties en drie locaties voor Novatec. Een aantal van deze gebouwen is al oud en in slechte onderhoudsstaat. Ook voor wettelijk verplichte verduurzaming is extra geld nodig, meer dan eerder gedacht. Doorgaan in alle huidige gebouwen vraagt grote investeringen, leidt tot veel energieverbruik en kost daardoor veel extra per jaar. Het leidt ook niet tot een optimaal duurzame situatie die past bij een toekomstbestendige dienstverlening. Vorig jaar is dan ook besloten niet door te gaan in de huidige situatie en vier mogelijkheden voor een gemeentehuis nader te onderzoeken.

Zuidhorn blijkt de beste optie

Voor de keuze van de locatie van het gemeentehuis geldt dat Zuidhorn als best passend en financieel haalbaar uit het onderzoek naar voren komt. De ruimtelijke inpassing van de uitbreiding van het gemeentehuis is hier wel een punt om op te letten. Ook is verkeer een aandachtspunt dat meeloopt in de uitwerking van de verkeersvisie en centrumvisie Zuidhorn. 

Dienstverlening Dichtbij

Uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening is dat die plaatsvindt daar waar de inwoner dat wenst. Waarbij medewerkers steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ook zet de gemeente in op meer digitale dienstverlening. De huisvesting willen we passend maken bij onze manier van dienstverlening en onze werkwijze. De huisvesting krijgt daarmee een andere functie, meer gericht op ontmoeting en samenwerken.

Wethouder Hielke Westra: “Ik ben blij dat we een grote stap kunnen zetten naar een duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor de gemeente Westerkwartier. Waar we elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit we in de hele gemeente dichtbij onze inwoners kunnen staan”.

Buitendienstlocaties en locaties Novatec

Voor de Buitendienst en Novatec is gekeken naar meer onderlinge samenwerking en huisvesting op minder locaties. Eerder is al besloten om te kiezen voor Leeksterveld als een van de hoofdlocaties voor de Buitendienst en Novatec. De andere hoofdlocaties zijn Grootegast en Noordhorn. De drie hoofdlocaties vullen we voor de buitendienst aan met kleinere sublocaties in Grijpskerk en Marum. Mogelijk kunnen we ook dorpshuizen inzetten als uitvalsbases. Voor Novatec volgt nader onderzoek naar de toekomst van locaties Kwekerij Leek en Kringloopwinkel Tolbert.