Met circulaire inzameling bedoelen we het gesloten houden van de grondstoffenkring. Hiermee is er dus eigenlijk geen afval meer aanwezig.

Als voorbeeld nemen we een plastic drinkfles. Voor de gemiddelde consument is deze lege drinkfles afval. Echter, het plastic van deze fles kan, na inzameling, in een recyclingfabriek prima verwerkt worden tot kleinere plastickorrels. Deze plastickorrels kunnen weer gebruikt worden voor het produceren van nieuwe plastic drinkflessen. Op deze manier houden we de cirkel als het ware gesloten; het circulair gebruiken van grondstoffen waarbij materialen zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled worden. Afvalinzameling is hierin een hele belangrijke schakel. De gemeente streeft en excellente dienstverlening na en zorgt voor een zo efficiënt mogelijke afvalinzameling. Hiermee verkleinen we onze impact op het milieu en onze leefomgeving .

Voor vragen kunt u contact opnemen via duurzaamheid@westerkwartier.nl.