Het college stemde 19 september in met het concept-woonplan voor Zuidhorn en Briltil. In het plan is ruimte gezocht voor 750-1300 woningen.

Het woonplan Zuidhorn en Briltil staat niet op zichzelf. In mei 2022 startte de gemeente met het maken van woonplannen voor eerst tien dorpen, waaronder Zuidhorn en Briltil. In dit concept- woonplan staat onder meer wat voor type woningen de inwoners graag willen in hun dorp. Ook staat erin voor wie woningen nodig zijn en wat mogelijk geschikte woningbouwlocaties zijn. Het gaat hierbij om een verkenning waar woningbouw mogelijk plaats zou kunnen vinden.

Digitale enquête als basis voor het woonplan

Inwoners hebben in mei 2022 een digitale enquête ingevuld. Daarnaast heeft de gemeente gesproken met een aantal inwoners uit de beide dorpen. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met de woningcorporatie Wold & Waard en hun huurdersvertegenwoordigers. De informatie uit deze gesprekken heeft de gemeente meegenomen in het woonplan.

Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert een informatieavond over het conceptwoonplan. Deze vindt plaats op 10 oktober van 19.00 - 22.00 uur in het gemeentehuis in Zuidhorn. Tijdens deze avond presenteert de gemeente het concept-woonplan. Inwoners kunnen vragen stellen en ook aangeven wat ze van het concept vinden. Het woonplan Zuidhorn/Briltil is te vinden op www.westerkwartier.nl/woonplan-per-dorp.

Wet voorkeursrecht gemeenten toegepast

Om de beoogde woningbouw mogelijk te maken, heeft de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten toegepast. Dit biedt de gemeente het recht om als eerste gronden aan te kopen. Het geldt voor de gronden in het gebied ten oosten van Oostergast in Zuidhorn. De gemeente heeft de grondeigenaren hierover geïnformeerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Na de informatieavond kan het conceptwoonplan nog worden aangepast en wordt het door het college vastgesteld. De woningbouwlocaties worden daarna uitgewerkt in concrete plannen.

College wil 1600 woningen realiseren

De vraag naar woonruimte in Zuidhorn en Briltil neemt sterk toe. Dit geldt ook voor andere dorpen in het Westerkwartier. Het college wil daarom in deze bestuursperiode 1600 woningen realiseren in de gemeente. Dit staat in het uitvoeringsprogramma 2022-2026 van het college.