Het is ruim drie jaar geleden dat de gemeente Westerkwartier zoals we die nu kennen ontstaan is. Hoogste tijd voor een terugkoppeling vanuit mij naar u. In dit overzicht blik ik terug op wat hoogtepunten van het afgelopen jaar, 2021. Ondanks de grote rol van het coronavirus bleven we als gemeente verbonden, wendbaar en creatief. Waarden die extra belangrijk zijn in deze tijd. Ik ben trots op de manier waarop wij ons als jonge gemeente hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren en wil u van harte bedanken voor uw betrokkenheid.

Ard van der Tuuk

Gemeenteraad

 • De gemeenteraad bestond in 2021 uit 33 raadsleden, verdeeld over 9 fracties.
 • De Raadsvergaderingen vonden in 2021 zowel digitaal als fysiek plaats.

Inwoners & uitgegeven documenten

 • Het aantal inwoners in de gemeente Westerkwartier in 2021 was 63.678.
 • In 2021 waren er 674 geboortes in de gemeente.
 • Afgelopen jaar zijn er 188 huwelijke voltrokken en waren er 147 geregistreerde partnerschappen.
 • In 2021 vonden er 60 opties en neutralisaties plaats in Westerkwartier.  
 • In 2021 zijn er 1474 paspoorten, 3342 ID-kaarten en 6595 rijbewijzen verstrekt.

Jubilea

 • Burgemeester Ard van der Tuuk gaat op bezoek bij bruidsparen wanneer zij 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn. In verband met de coronamaatregelen was een bezoek thuis niet altijd mogelijk in 2021. Om deze reden heeft de burgemeester soms met de bruidsparen gebeld in plaats van op bezoek te gaan. Gelukkig heeft de burgemeester vanaf mei 2021 toch nog rond de 40 bruidsparen thuis kunnen bezoeken.
 • In 2021 zijn er 4 inwoners 100 jaar geworden. Daarnaast werd één inwoonster zelfs 110 jaar!

Lintjes

De burgemeester heeft 7 koninklijke onderscheidingen uitgereikt in 2021.

Veiligheid

 • In 2021 zijn waren er 21 geregistreerde woninginbraken (in vergelijking met 2020: toen waren er 69 geregistreerde woninginbraken).
 • In 2021 zijn er 7 hennepkwekerijen opgerold. Er zijn geen drugslabs ontmanteld. (ter vergelijking 2020: toen zijn er tien hennepkwekerijen opgerold en 1 drugslab ontmanteld)
 • In 2021 zijn er 84 zaken aangemeld bij buurtbemiddeling. Veertig daarvan zijn afgesloten met een positieve uitkomst.
 • In 2021 is de brandweer in Westerkwartier 298 keren uitgerukt.

Corona kerngroep

De corona kerngroep beantwoordde afgelopen jaar 183 vragen over corona.

Sociale media

 • De Facebookpagina van de gemeente heeft eind 2021 6,6 duizend volgers! Op Twitter waren dat 1945 volgers, op LinkedIn 4927 en op Instagram 1852 volgers.
 • Het meeste gelikete Facebookbericht van 2021 is het bericht van Margriet van Sparkelz over haar nieuwe winkel. Het bericht kreeg 196 likes, had 58 reacties en werd 21 keer gedeeld.
 • In september 2021 is de nieuwe app van Westerkwartier live gegaan. Inwoners kunnen in deze app op een eenvoudige manier opzoeken wanneer ze hun huisvuil en andere afval bij de weg kunnen zetten. In 2,5 maand tijd werd de app meer dan 7.500 keer gedownload!
 • De top 5 meest bezochte websitepagina’s van Westerkwartier.nl waren in 2021:
 1. De afvalkalender
 2. De openingstijden
 3. Contact
 4. Afspraak maken
 5. Milieustraat

Nevenfuncties van de burgemeester in 2021

 • Voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten
 • Lid van de Commissie Bestuur en Veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Lid van het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg
 • Penningmeester van de Veiligheidsregio Groningen
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Eems Dollard Regio
 • Lid van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen
 • Secretaris van de Menno Jeltema Stichting
 • Ambassadeur van Gemeenten4GlobalGoals
 • Voorzitter van de provinciale welstandscommissie Libau

Internationale vriendschapsbanden

 • De gemeente Westerkwartier heeft vriendschapsbanden met Kingborough in Australië en het Tasman District in Nieuw-Zeeland. Beide vriendschapsbanden zijn ontstaat in door  ontdekkingsreiziger Abel Tasman, die geboren is in Lutjegast en de gebieden ontdekte.
   
 • Bijzondere bezoeken in 2021:
  De ambassadeur van Australië, Matthew Neuhaus, bracht een werkbezoek aan de gemeente Westerkwartier op 11 juni 2021.
  De ambassadeur van Nieuw Zeeland, Lyndal Walker, bracht twee keer een werkbezoek aan de gemeente. Zij bezocht hierbij onder andere het Abel Tasmanmuseum in Lutjegast.

Klachten en bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften en de klachtenfunctionaris stellen elk jaar een jaarverslag op. Hierin wordt de afhandeling van klachten en bezwaarschriften toegelicht. Deze verslagen worden daarna voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierna zullen de jaarverslagen op de website Westerkwartier.nl te lezen zijn.