Binnenkort versturen we aanmaningen gemeentelijke belastingen

In februari 2024 is de afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil 2023 en de aanslag gemeentelijke belastingen 2024 verstuurd. Deze aanslagen hadden, zonder gebruik van betalen met automatische incasso, betaald moeten zijn voor 31 mei 2024.

Nog niet betaald?

Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen 2024 en de afrekening ingezamelde kilogrammen 2023 nog niet of nog niet volledig betaald? Ook niet nadat u een herinnering hebt ontvangen? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk te betalen. Daarmee voorkomt u een aanmaning en extra invorderingskosten van minimaal € 9,00.  

Bezwaar ingediend?

Heeft u een bezwaar ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarde? Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. De aanslag gemeentelijke belastingen zal ook dan op tijd moeten worden betaald. Er wordt niet automatisch uitstel van betaling verleend. Als er uitstel van betaling is verleend dan is dat alleen gedaan voor dat gedeelte waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Uitstel van betaling geldt dus niet voor de gehele aanslag. 

Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen

Heeft u geen bijstandsuitkering, maar wel een laag inkomen en een beperkt vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming gemeentelijke belastingen. Een tegemoetkoming voor de gemeentelijke belastingen geldt niet voor de afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil. 

Tegemoetkoming aanvragen

U kunt de tegemoetkoming zowel digitaal als via de post aanvragen. Meer informatie over de tegemoetkoming kunt u vinden op de website.

Bel of mail gerust als u vragen heeft 

Voor vragen over de inhoud van de aanslag gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met Team Belastingen door te bellen naar 14 0594 of een e-mail te sturen aan belastingen@westerkwartier.nl. Voor vragen over uw betaling kunt u contact opnemen met een kassier door te bellen naar 14 0594 of door een e-mail te sturen aan kassier@westerkwartier.nl. Voor vragen over de tegemoetkoming kunt u een e-mail sturen aan groepinkomen@westerkwartier.nl of bellen naar 14 0594.