Pagina opties

Groter

Zonnecarport Zuidhorn: het verhaal

Op 2 februari 2021 stuurde gemeente Westerkwartier een persbericht uit met dit nieuws:

Het college van de gemeente Westerkwartier wil op de parkeerplaats aan de achterzijde van het gemeentehuis in Zuidhorn een zonnecarport realiseren. Door een aanzienlijk deel van het parkeeroppervlakte te voorzien van een overdekking met circa 1.600 zonnepanelen zet de gemeente verdere stappen richting een energieneutrale leefomgeving.

Om inwoners actief deelgenoot te maken, wil de gemeente in dit plan samen optrekken met de lokale energiecoöperatie(s). De intentie is verder dat in het bijzonder huishoudens met een smalle beurs kunnen profiteren van de opbrengsten van de opgewekte duurzame elektriciteit. Wordt het plan goedgekeurd en er budget toegekend, dan is de gemeente Westerkwartier een van de eerste Nederlandse gemeenten die deze koppeling maakt.  

Twee vliegen in een klap

Met het project Zonnecarport in Zuidhorn wil de gemeente Westerkwartier twee onderwerpen aankaarten:

  • Energietransitie
  • Energiearmoede

Energietransitie

In het coalitieakkoord (2019-2022) spreekt de gemeente over de energietransitie:

We willen dat de energietransitie voor iedereen toegankelijk is. Daarom hebben we voor inwoners met een laag inkomen middelen beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen.

De gemeente werkt aan energietransitie die voor iedereen bereikbaar is en zorgt ervoor dat een brede groep inwoners kan profiteren. Er komen in dit geval zonnepanelen die worden betaald door de gemeente en mensen met een laag inkomen profiteren van de opbrengst.

Energiearmoede

Sommige inwoners in gemeente Westerkwartier hebben te maken met energiearmoede. Ze wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen en hebben geen geld om hun woning energiezuiniger te maken. Hierdoor zijn de energiekosten zijn torenhoog. Omdat hun inkomen laag is, zijn ze in verhouding  veel geld kwijt aan energiekosten. In sommige gevallen is energie meer dan 30% van hun vaste lasten. Door een deel van de opbrengsten van de zonnecarport aan deze mensen te geven, wil gemeente Westerkwartier de energiearmoede verlagen. Let wel, de gemeente kan de kosten niet verlagen, maar wil er wel voor zorgen dat de inkomsten van mensen met een smalle beurs hoger worden. 

Met de zonnecarport zet de gemeente dus een stap in de goede richting als het gaat om een inclusieve energietransitie. Er zijn daarnaast nog twee mooie voordelen aan de zonnecarport in Zuidhorn:

  • Er wordt slim gebruik gemaakt van de ruimte. Er wordt geen vruchtbare landbouwgrond opgeofferd, het is een overkapping van een veelgebruikte parkeerplaats naast het treinstation.
  • De gemeente verhoogt actief de biodiversiteit, door rondom de zonnecarport flink te investeren in groen.

Ontstaan idee Zonnecarport

Het idee voor de Zonnecarport ontstond al in 2014 toen men druk was met de voorbereidingen voor de herinrichting van het transferium (zoals het toen nog heette) in Zuidhorn. Het ging in eerste instantie om een gering aantal zonnepanelen boven circa 13 parkeerplaatsen. Bij de latere uitwerking is de ambitie gegroeid om meer parkeerplaatsen te overdekken. Van het halve parkeerterrein; tot er in 2018 een haalbaarheidsonderzoek liet zien dat (bijna) alle parkeerplaatsen overdekt zouden kunnen worden met bijna 2000 zonnepanelen.

In 2019 is er in samenwerking met Buurkracht een vooronderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de te realiseren zonnecarport. Dit onderzoek vormt nu een belangrijke aanzet voor het project. Het doel is de uitvoering van het project samen te doen met een of meerdere energiecoöperatie(s) zodat het lokaal eigendom en het financieel voordeel zoveel mogelijk bij de inwoners uit de gemeente zal liggen.

In januari 2021 werd het voorstel ingediend en op 17 februari 2021 nam de raad het besluit: de zonnecarport moet er komen en de opbrengst moet naar inwoners met een smalle beurs gaan.

Hoe gaat het nu verder?

De afgelopen maanden zijn er al veel stappen gezet in het proces. Zo zijn er eerste conceptontwerpen gemaakt van de zonnecarport. Er wordt gesproken met energiecorporaties, maar ook met de omwonenden van het stationsgebied in Zuidhorn. De omwonenden hebben inspraak gehad over de invulling van het groen rondom de zonnecarport. Daarnaast is er gesproken met de beoogde doelgroep. Zo is gevraagd hoe zij het liefst geïnformeerd worden over de zonnecarport en hoe ze hiervan kunnen profiteren.

In het najaar van 2021 kijken we wie deel wil nemen en in 2022 moet de zonnecarport er staan. 

De toekomst

De Zonnecarport in Zuidhorn is een pilot. Dit kan op veel grotere schaal uitgevoerd worden. Gemeente Westerkwartier wil in de toekomst meer van dit soort projecten ontwikkelen. Op deze manier kunnen niet alleen minimahuishoudens in de directe omgeving meedoen, maar ook minimahuishoudens daarbuiten.