Pagina opties

Groter

Vooruitkijkspiegel

Het zijn turbulente tijden. Complexe vraagstukken en crises wisselen elkaar in hoog tempo af. Voor het gemeentebestuur van Westerkwartier is het aanleiding om vooruit te kijken. In vier mini-symposia, vanuit de raadszaal in Zuidhorn, worden belangrijke maatschappelijke vraagstukken behandeld. Inwoners zijn van harte welkom om mee te praten. Samen delen we ervaringen, ideeën en inspiratie. Samen maken we Westerkwartier klaar voor de toekomst.

Thema IV: Rust, Ruimte en Reuring

Eigenlijk is Westerkwartier met haar ligging het centrum van Noord-Nederland. Enorme kansen, maar ook uitdagingen. Ruimte en rust die we als plattelandsgemeente bieden, maar ook reuring rondom de A7. Van de Lelylijn wordt al gedroomd.

Naar vooruitkijkspiegel Rust, Ruimte en Reuring

Thema I: Corona

Op dinsdag 20 oktober vond de eerste editie van de Vooruitkijkspiegel plaats. Het thema? Dat was natuurlijk het probleem dat iedereen raakt; wereldwijd en dus ook in het Westerkwartier: Corona. Drie sprekers hielden een lezing, ieder vanuit hun eigen deskundigheid. Om vervolgens vragen van inwoners te behandelen en in gesprek te gaan met de gemeenteraad.

Naar de vooruitkijkspiegel over corona

Thema II: stikstof en PFAS

We zouden het bijna vergeten. Naast de coronacrisis is er nog een crisis die ons land en onze gemeente tot stilstand heeft gebracht. Namelijk die van stikstof en PFAS. Bouwprojecten werden stilgelegd en veel landbouwbedrijven kwamen in de problemen.

In deze editie van ‘De Vooruitkijkspiegel’ is in gegaan op de vraag hoe we als gemeente Westerkwartier hier mee om moeten gaan.

Naar de vooruitkijkspiegel over stikstof en PFAS

Thema III: Als je afval geld oplevert

Op maandagavond 19 april organiseerde de gemeenteraad van Westerkwartier een avond over de kringloopsamenleving. Er werd ingegaan op vragen als: wat kan de gemeente doen om een kringloopsamenleving tot stand te brengen? Hoe veranderen we verspillende processen in kringlopen? Hoe krijgen we inwoners daar betrokken bij? Wat betekent dat voor inwoners, bedrijven en organisatie? Wat betekent het bijvoorbeeld voor bouw, landbouw, afval en grondgebruik? Zijn er elders bruikbare voorbeelden?

Naar de vooruitkijkspiegel'Als je afval geld oplevert'