Pagina opties

Groter

Vooruitkijkspiegel

Uitnodiging: De vooruitkijkspiegel III

Als je afval geld oplevert
-zicht op een kringloopsamenleving

Maandagavond 19 april 2021, 19.30 uur

Gemeenteraad Westerkwartier over de mogelijkheden van kringloop

Op maandagavond 19 april aanstaande organiseert de gemeenteraad van Westerkwartier een avond over de kringloopsamenleving. We gaan in op vragen als: wat kan de gemeente doen om een kringloopsamenleving tot stand te brengen? Hoe veranderen we verspillende processen in kringlopen? Hoe krijgen we inwoners daar betrokken bij? Wat betekent dat voor inwoners, bedrijven en organisatie? Wat betekent het bijvoorbeeld voor bouw, landbouw, afval en grondgebruik? Zijn er elders bruikbare voorbeelden?

Interessante sprekers

“Tussen de wens van bedrijven om duurzaam te ondernemen en de vraag ‘hoe?’ zit een gat.”  stelt Gjalt de Jong.

De Jong is hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (Campus Fryslân). Hij geeft leiding aan de afdeling Sustainable Entrepreneurship in a Circular Economy en de opleiding Master of Sustainable Entrepreneurship. Hiervoor werkte De Jong onder meer als senior management consultant voor KPMG and PricewaterhouseCoopers.

John Vernooij: “Ik droom van een wereld zonder verspilling die volledig circulair is.”

John Vernooij is algemeen directeur van Omrin. Omrin is inzamelaar en verwerker van huishoudelijk en bedrijfsafval. Vernooij werkte daarvoor bij AVR. Hij heeft als een van de nevenfuncties: het voorzitterschap van de Vereniging Circulair Friesland. Tevens is Vernooij lid van de raad van toezicht van het Fries Museum & Keramiekmuseum Princessehof en voorzitter van het  Innovatie Pact Fryslân.

Het programma:

  • 19.30 uur Welkom door burgemeester Ard van der Tuuk
  • 19.35 uur Introductie door gespreksleider Peter Vegter
  • 19.40 uur Inleiding door Gjalt de Jong, hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (Camus Fryslân)
  • 20.10 uur Inleiding door John Vernooij, voorzitter van de Vereniging Circulair Friesland en algemeen directeur van Omrin
  • 20.40 uur Pauze
  • 20.50 uur Gesprek over vragen en opmerkingen
  • Ca. 21.50 uur Afsluiting

De vorige Vooruitkijkspiegels

De eerste avond ging over “Corona in de Vooruitkijkspiegel” en de tweede over “De vergeten lockdown” (stikstof en PFAS). De avond van 19 april a.s. is de derde avond van de Vooruitkijkspiegel.

De links naar de webinars: